گفت و شنود رادیو فرهنگ با”ناصر بلیده یى” دبیر کل حزب مردم بلوچستان در مورد برگزاى نخستین کنفرانس دمکراسى خواهان ایران

در تاریخ ٢٧ آبان ١٣٩۶ برابر با ١٨ نوامبر ٢٠١٧ نخستین کنفرانس شوراى دمکراسى خواهان ایران در شهر کلن با حضور نمایندگان احزاب ، سازمانها و شخصیت هاى سیاسى برگزار گردید و در پایان این کنفرانس شرکت کنندگان پیرامون پنج بند به توافق رسیدند که مهمترین آن گذار مسالمت آمیز از جمهورى اسلامى به دمکراسى میباشد ، در این کنفرانس یکى از احزاب شرکت کننده حزب مردم بلوچستان بود که آقاى ناصر بلیده یى دبیرکل آن میباشد ، در این گفتگو به دستاوردهای این کنفرانس آشنا میشویم و در ادامه آقاى بلیدیى از چگونگى تشکیل حزب مردم بلوچستان و اهداف آن سخن گفتند و چشم انداز اتحاد میان احزاب مختلف براساس پلاتفرم کنفرانس شوراى دمکراسى خواهان را روشن دانستند که میتواند حقوق همه مردم ایران را در بر بگیرد و این خواسته ها با عبور از حاکمیت دیکتاتورى و رسیدن به آزادى برآورده میشود ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 + پانزده =