گفت و شنود رادیو فرهنگ با ویدا مهران نیا همسر احمدرضا جلالى زندانى محکوم به اعدام در مورد افشاى دروغ پردازى هاى سخنگوى وزرات خارجه ایران

در این گفتگو خانم ” ویدا مهران نیا” از نامه سرگشاده خود نام میبرند که در آن به دروغ پردازى هاى” بهرام قاسمى “سخنگوى وزرات خارجه در مورد همسرشان احمدرضا جلالى گفته اند ، وى اتهام جدیدى را که در هیچ دادگاهى و قاضى پرونده بر علیه دکتر جلالى اعلام نشده به دروغ مطرح میکند و آنهم اعتراف به قتل از طرف دکتر جلالى میباشد و پرسش خانم مهران این میباشد که چگونه قاسمى و بر اساس کدام جایگاه چنین اتهام کدب و دروغى را مطرح میکند، ادامه این گفتگو را با یکدیگر میشنویم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پانزده + هجده =