میخواهم آزادانه بى اندیشم نه در حصر … سید میثم آقا سید حسینی

کارتونیستی که بارها به خاطر کارتون هایش در ایران مورد ازار و اذیت و تهدید قرار گرفت و حق فعالیت حرفه ای نداشت و در سکوت زیر فشار های امنیتی سالها در اندیشه خروج از ایران بود و در حال حاضر ضمن تحمیل
های گذشته آزادانه و پر کار تر پا به عرصه نهاده کلاسهای او در ایران به دلیل تربیت تفکر انتقادی نوجوانان و استفاده از مدل زنده تعطیل شد.او در اندیشه راه اندازی نهادیست عام المنفعه …چند نمونه از کارتون های ایشان سید میثم آقا سید حسینی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه + 18 =