بخشی از نمایشگاه عکس سید میثم آقا سید حسینی از محیط زیست آلوده جنوب و سواحل خلیج فارس

بخشی از نمایشگاه عکس سید میثم آقا سید حسینی روزنامه نگار ، شاعر و کارتونیست از محیط زیست آلوده جنوب و سواحل خلیج فارس که سازمان های حمایت کننده به خاطروجود انرژی اتمی از برگزاری و تایید آن ممانعت کردند …
او پیشتر دو بار دور ایران را با دوچرخه به منظور صلح و دوستی و دیدار با مردمان محروم و انعکاس از وضعیت روستاها و ساکنین به مسئولین و همچنین دیدار با شوراها رکاب زده و این مسیر رکاب زنی را برای تکمیل پرونده خود جهت پر کردن چند هزار کیلومتر سفر داخلی با دوچرخه در جهت سفری به نام قلم صلح به جای بمب اتم برای خروج از کشور در برنامه کاری خود گنجانده بود و سال ۱۳۹۳ با دوچرخه به منظور سفر صلح و دوستی از کشور خارج شد .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نه − 5 =