آزادى حتا در نقاشى هم زیباست ، کارى از سید میثم آقا سید حسینی

میخواهم آزادانه بیاندیشم
نه در حصر …
کارتونیستی که بارها به خاطر کارتون هایش در ایران مورد ازار و اذیت و تهدید قرار گرفت و حق فعالیت حرفه ای نداشت و در سکوت زیر فشار های امنیتی سالها در اندیشه خروج از ایران بود و در حال حاضر ضمن تحمیل
های گذشته آزادانه و پر کار تر پا به عرصه نهاده . کلاسهای او در ایران به دلیل تربیت تفکر انتقادی نوجوانان و استفاده از مدل زنده تعطیل شد.
او در اندیشه راه اندازی نهادیست عام المنفعه …
یک نمونه از کارتون های سید میثم آقا سید حسینی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست − 13 =