خروج نخبگان از کشور ، کارى از سیدمیثم آقاسید حسینى

بر اساس اطلاعات یونسکو٬ نهاد فرهنگی سازمان ملل متحد٬ دانشجویان ایرانی به ترتیب بیشتر به ۱۰ کشور آمریکا٬ کانادا٬ ایتالیا٬ آلمان٬ استرالیا٬ امارات متحده عربی٬ هند٬ بریتانیا٬ فرانسه و سوئد مهاجرت می‌کنند.خروج نخبگان از ایران در سال تحصیلی گذشته (۱۵-۲۰۱۴) شانزده
درصد بیشتر از سال پیش از آن اعلام شده‌ است.به احتمال زیاد ۲۰۱۶ با شانزده درصد و ۲۰۱۷ با هفده درصد به ترتیب در سالهای آینده این آمار سعود پیدا کند .نبودن آزادی بیان ،دموکراسی و احترام نگذاردن به حریم شخصی انسان ها چنین عواقبی در پیش خواهد داشت ….
سید میثم آقا سید حسینی کارتونیست و پژوهشگر در حوزه اخبار و برنامه های فرهنگی سازمان ملل متحد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

16 − 13 =