در حمایت از پناهجوی کارتونیست ایرانی و زندانی در جزیره مانوس علی ۲۴ ساله

در جهت حمایت از پناهجوی کارتونیست ایرانی و زندانی در جزیره مانوس علی ۲۴ ساله با نام هنری ماهی خورده شده امسال نیز از سوی شبکه بین المللی مدافع حقوق کارتونیست ها نامزد دریافت جایزه شجاعت این سازمان
در سال ۲۰۱۶ شد از سراسر جهان کاریکاتوریست های معروف به منظور حمایت از همکارشان کاریکاتورهایی را منتشر کرده اند کاریکاتوراز سیدمیثم آقاسیدحسینی برای حمایت از ماهی خورده شده
Support Eaten Fish Eaten Fish is the pen name of a 24-year old Iranian cartoonist currently interned in the notoriousManus Island immigration detention camp . Australian cartoonists have started a campaign to urge the Australian government to release Eaten Fish. We join this campaign with a series of international cartoons in support of our colleague

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک + شانزده =