رادیو فرهنگ در بخش اخبار زندانیان سیاسى و عقیدتى در دهمین روز از بهمن ماه

هر هفته از رادیو فرهنگ همراه هستیم با اخبار زندانیان سیاسى
رادیو فرهنگ هر یکشنبه در بخش اخبار زندانیان سیاسى تلاش دارد که فریاد مبارزین در بندباشد و در دهمین روز از بهمن ماه آگاهى یافتیم از اخبار به روز
شده زندانیان سیاسى و عقیدتى بویژه از بازداشتهاى اخیر و سایر خبرهاى دریافتى از شرایط زندانیان سیاسى و عقیدتى ، ازجمله از شرایط بانو شهناز اکملى مادر جانباخته راه آزادى مصطفى کریم بیگى و بازگشت به زندان مهدى ساجدى فر با پایان دوران مرخصى و … در برنامه اى از سعید اوحدى و بانو رفعت ، پیروز باشید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × دو =