گفتو شنود رادیو فرهنگ با”فرنگیس مظلوم” مادر سهیل عربی در رابطه با اعتصاب غذای وى

گفتو شنود رادیو فرهنگ با”فرنگیس مظلوم” مادر سهیل عربی در رابطه با اعتصاب غذای این زندانی عقیدتی – سیاسی و وضعیت وخیم او در زندان ، در این گفتگو مادر سهیل با اشاره به اینکه فرزندش با توجه به عفو باید در شهریور ماه آزاد میشده و بهمین خاطر وى به اعتصاب غذا دست زده و ابراز امیدوارى نمودند که تا دوشنبه وضعیت سهیل مشخص شود ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج + پنج =