گفت و شنود رادیو فرهنگ با”مانا نیستانى” کاریکاتوریست ایرانی مقیم پاریس

امروز همراه شدیم در گفتگویى با”مانا نیستانى” کاریکاتوریست و در آغاز سخن اشاره کوتاهى داشتند از سابقه فعالیت و اینکه چگونه از رشته معمارى به فن کاریکاتور روى آوردند و در روزنامه هاى مختلف که نام میبرند در این زمینه همکارى داشتند ، سپس با توجه به یک کاریکاتور که مورد سوءتفاهم قرار گرفت بازداشت و مدت سه ماه در زندان بودند و در یک مرخصى به خارج از کشور آمدند که نخست به مالزى و آنگاه به فرانسه و مقیم پاریس گردیدند ، “مانا” از سبک و روش کار خود و انگیزه و الهامى که از شرایط موجود بدست میاورد سخن گفت ، وى از مشکلات هم صنفى هاى خود در ایران صحبت کردند و در پاسخ این پرسش که بیشتر مضمون کارهاى شما سیاسى است و یا دیگر زمینه ها را در بر میگیرد گفتند که در ایران همه کارها از جمله فرهنگى و اجتماعى و ورزش با سیاست مربوط شده و در جمهورى اسلامى و کشورهاى خودکامه اینگونه میباشد ، در ادامه به انجمن هاى کاریکاتوریست اشاره شد ، در مورد جوایزى که به ایشان تعلق گرفته نیز سخن بمیان آورده شد ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 − 3 =