سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با عنوان” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى”

سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با عنوان” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى” که هر هفته همراه با رضا بدیعى کنشگرسیاسى و فعال حقوق بشرى آنرا ادامه میدهیم ، میهمان این هفته ” سیاوش عبقرى ” میباشد که در مورد مفهوم آزادى و گذار از حاکمیت اسلامى به دمکراسى براى شنوندگان سخن گفته اند، توجه شما را به شنیدن این گفتگوها جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هشت + بیست =