اخبار و اعتراضات کارگری در یکشنبه ٢۴دیماه ، برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران

اخبار و اعتراضات کارگری در یکشنبه ٢۴ دیماه ۱۳۹۶ نخست یاد ٣٢ تن از قربانیان غرق شدن نفتکش سانچى را گرامى داشتیم و همدردى خود را به بازماندگان این فاجعه ابراز نمودیم ، و سپس “امیر جواهری لنگرودی “مدافع حقو ق کارگران پیرامون تظاهرات روز گذشته ایرانیان در حمایت از جنبش داخواهى مردم ایران گزارشى براى شنوندگان ارائه نمودند و به شرح کوتاهى از چگونگى برگزارى این تظاهرات که در مرکز شهر گوتنبرگ سوئد و از سوى کمیته همبستگى با مبارزات ایران سازماندهى شده بود پرداخته شد و همچنین به شعارهاى محورى که از سوى شرکت کنندگان در این تظاهرات فریاد شده بود اشاره گردید ، پیام على نجاتى این کارگر زحمتکش سندیکاى کارگران نیشکر هفته که از ایران براى شرکت کنندکان ارسال شده بود براى جمع خوانده شد، در ادامه به چند خبر از حنبش اعتراضى مردم ایران و تعداد شهدایى که در زندان و تحت شکنجه کشته شده اند سخن بمیان آورده شد ، آنگاه به اعتراضات کارگرى این هفته اشاره گردید و از شرایط جدید رضا شهابی پس از دچار شدن به سکته و انتقال وى به زندان اوین آگاه شدیم ، با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × 5 =