گفت و شنود رادیو فرهنگ با ” وحید روح بخش” زندانى سیاسى پیشین در مورد فشار دادگاه انقلاب براى توقیف وثیقه بر خانواده وى

در ادامه گفتگوها با فعالین سیاسى و حقوق بشرى از رادیو فرهنگ همراه شدیم با ” وحید روح بخش ” زندانى سیاسى پیشین ، وى در آغاز سخن نخست به سابقه مبارزاتى و فعالیتهاى خود اشاره نمودند و چگونگى بازداشتهاى چندباره و گذراندن بخشى از زندگى را در بندهاى مختلف زندان اوین براى شنوندگان توضیح دادند ، وحید سال ٨٨ دو ماه در انفرادى بند ٢٠٩ زندان اوین سپرى میکند و پس از آزادى از زندان به کشور دانمارک میرود که هنگام بازگشت به ایران در ٢١ تیر ٩٢ در فرودگاه بازداشت و به بند ٣٠۵ منتقل میگردد که شش ماه به درازا میکشد ، در ادامه گفتگو وحید به آخرین بارى که بازدشت میشود اشاره دارد که در سوم خرداد ٩۵ بوده و چهار ماه را در بند ٢٠٩ سپرى میکند که سرانجام با تودیع وثیقه ۴٠٠ میلیون تومانى به صورت موقت آزاد میشود ، وى همچنین در این گفتگو مطرح نمودند که پس از خروج از کشور وثیقه که سندى در قزوین میباشد به اجرا گذاشته شده و فشار مضاعف در اینمورد متوجه خانواده گردیده ، وحید روح بخش سپس با دیدگاهى انتقادى از رسانه ها با توجه به تجاربى که زندان کسب کرده است خواستار توجه بیشترى به زندانیان گمنام شد که بیشتر مورد ظلم و تعدى مسئولین زندانها هستند و باید تلاش شود که خبر آنها رسانه اى شود، سرانجام وحید در پاسخ به این پرسش که آیا فکر نمیکنید دوران سناریو سازى خیالى از سوى حکومت استبدادى براى دلسرد کردن جوانان از شرکت در خیزش هاى مردم به پایان رسیده است توضیحات کامل دادند و خیزش دیماه را از سوى مردم ایران آگاهانه و شعارها را رادیکالتر و بنوعى گذار از حکومت دانستند ، توجه شما دوستان گرامى را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سیزده + دو =