مادرانه ها و جنبش دادخواهى ، برنامه اى از رادیو فرهنگ ،تهیه و اجرا ” شعله پاکروان”

در برنامه هفتگى رادیو فرهنگ و در بخش مادرانه ها و جنبش دادخواهى همراه هستیم با بانو”شعله پاکروان”و از آخرین خبرهاى مادرانه ها و جنبش دادخواهى آگاه خواهیم شد ، این هفته پیرامون چهار محور مهم سخن بمیان آورده شد، نخست در مورد جلسه اى که سه شنبه ٢۴ بهمن در دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه الزهرا در مورد خشونت و ارتکاب جرم با بررسى موردى پرونده ” ریحانه جبارى” پس از سه سال و نیم که از اعدام ریحانه میگذرد جاى تعجب دارد ، سخن دیگر اینکه آتنا دائمى و گلرخ ابراهیمى ایرایى در زندان قرچک ورامین اعتصاب تر را به اعتصاب غذاى خشک تبدیل کردند ، مورد دیگر برگزارى مراسم چهلم شهداى اخیر بویژه زنده یاد “محسن عادلى” که با حضور گسترده مردم و با دف و دهل و خواندن ( مردم عروسى داریم حیف که داماد نداریم) برگزار شد و هزار محسن از وى سبز شد ، مورد آخر در مورد سفر نمایندگان اروپا روز دوشنبه قرار است به تهران بروند و مادرانى که فرزندانشان را از دست دادند میتوانند فریاد دادخواهى خود را مستقیم به این هیئت نمایندگى برسانند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 − نه =