اخبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ، برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران

اخبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ، برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران پیرامون : سالگرد انقلاب بزرگ و پرشکوه مردم ایران و سرکوب حاکمیت اسلامی طی سی و نه سال و مقاومت زنان و مردان در پهنه رودررویی ها، خوشحالی از آزادی موقت رضا شهابی ، دستگری داود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو دربرابر وزارت کار، اعتراضات وسیع کارگران ، روستائیان ، مالباختگان ، فراخوان بازنشستگان کشوری ، لشکری و تامین اجتماعی برای چهارشنبه دوم اسفند ، وضعیت اسفبار پرستاران و خبر مرگ ۱۶ پرستار از قول علی محمد آدابی ؛رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشوردر طول یک سال و نیم گذشته و دشواری های این نیروی کار زنان … با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × یک =