از رادیو فرهنگ اخبار جنبش کارگرى و خیزش هاى مردمى هر هفته همراه با منصور اسانلو

از رادیو فرهنگ اخبار جنبش کارگرى و خیزش هاى مردمى را هر هفته همراه با آقاى منصور اسانلو فعال جنبش کارگرى و سندیکایى را پى خواهیم گرفت در هفتمین روز از ماه شهریور و این هفته بیشتردر مورد پیروزی مردم در حضور دلاورانه در خاوران وعقب نشینی حکومتیان وتاثیر نوار آیت الله
منتظرى و آنگاه در باره پیروز مردم در ازادی سحر ومصطفى ومحمد وهمراهی ستم دیده گان داخواه در مراسم زادروز ستار بهشتیو همچنین گزارش گونه اى در گسترش ابعاد حضور مادرانه ها در سراسر ایران وپیوند بند ناف ها از تهران تا دورترین روستا های کردستان
و سپس پیروزی های سندیکالیست های شرکت واحد در عضو گیری و گسترش پایه های سندیکا وافشاگری های بی نظیر ودقیق از چپاولگری در شهرداری وشورای شهر وزیر مجموعه هایشان بخصوص در امر زمین و مسکن ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده + 10 =