محمد نجفی وکیل پایه یک دادگسترى از بند تشخیص زندان مرکزى اراک به بند ٨ منتقل شد.

تازه ترین خبر از وضعیت بازداشتیهای شازند و آستانه: به گزارش رادیو فرهنگ “محمد نجفی ” وکیل دادگسترى از بند تشخیص زندان مرکزى اراک به بند ٨ منتقل شده است ، “علی باقری ” فعال مدنى همچنان در بند تشخیص زندان و بلاتکلیف در بازداشت میباشد.”بهزاد علی بخشی ” که قرار بود با کفالت ۵٠میلیونی پس از ٢٢ بهمن آزاد شود بطور ناگهان قرار وثیقه به ٢٠٠میلیون افزایش پیدا کرد. با اینکه خانواده بزحمت توانسته بودند وثیقه قبلى را تهیه کنند اما دادستان شازند به خانواده گفته اند که قرار کفالت اولیه اشتباه شده و باید این مبلغ جدید یراى قرار تهیه شود ، در حال حاضر “بهزاد علی بخشی “در بند٨ زندان اراک در بازداشت بسر میبرند . عباس صفری وکیان صادقی دو فعال مدنى دیگر موقتا با قید کفالت آزاد هستند
این پنج تن فعال مدنى در یک پرونده و در افشاى قتل وحید حیدرى از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر بصورت گروهی در تاریخ هاى ٢۵ و ٢۶ دیماه در شهر شازند و آستانه بازداشت و منتظر نتیجه نهایی از وضعیت خود در دادگاه میباشند .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

16 + سیزده =