گفت و شنود رادیو فرهنگ با امیر جواهرى فعال سیاسى در مورد تجمع ایرانیان ساکن گوتنبرگ در اعتراض به انتخابات

گفت و شنود رادیو فرهنگ با امیر جواهرى لنگرودى فعال سیاسى و جنبش کارگرى در مورد اعتراض ایرانیان ساکن سوئد و شهر گوتنبرگ به حضور نیروهاى وابسته به حکومت اسلامى براى برگزارى صندوق هاى راى گیرى . از این حرکت و چگونگى برگزارى آن آقاى امیر جواهرى گزارشى تهیه کرده اند که توجه شما را به شنیدن آن جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × 1 =