گفت و شنود رادیو فرهنگ با “مریم محمدى “خواهر پروین محمدى فعال کارگرى در مورد چگونگى بازداشت و بیخبرى از شرایط وى

خانم محمدى نخست به تاریخ بازداشت خانم پروین اشاره داشتند و مطرح نمودند که روز ۶ اردیبهشت ٩٨ وى بهمراه ١٢ تن دیگر از فعالین کارگرى که در پارک جهان نماى کرج قرار دیدارى داشتند بازداشت شدند که بجز سه نفر همان روز بقیه آزاد شدند و از تاریخ ششم تا به امروز ما نتوانستیم با ایشان دیدار یا تماس تلفنى داشته باشیم و یا حتا دیدارى داشته باشیم ، و هربار مراجعه کردیم به دادسراى کرج گفتند قرار کفالت صادر شده ، کفالت را تهیه کردیم و گفتند به ۴ روز دیگه موکول شد آزادى ایشان سپس گفتند ده روز دیگر ، هیچ معلوم نیست جرم دستگیرى ایشان چیست اتهاماشان چیست بابت چى تحت بازپرسى هستند در زندان رجایى شهر کرج و محل نگهدارى بازداشتگاه اداره آگاهى میباشد ، هیچکدام از اینها در شرایط ایشان نمیگنجد و خانم پروین محمدى فعال کارگرى هستند و پرونده قبلى در پردیس کرج تبرئه شده بودند، از آنروز تا حالا ما نتوانستیم از ایشان اطلاعى داشته باشیم و بسیار خانواده نگران هستند و اینکه با وکیلشان هم نتوانستند تماس بگیرند و معلوم نیست چرا قرارکفالت قبول نمیکنند و چرا باید کفالت بدهیم مگر چه جرمى اتفاق افتاده و هیچکس پاسخگو نیست

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 − 10 =