احضار فرزانه زیلایی، وکیل کارگران هفت تپه

تنها یک هفته مانده به جلسه دادگاه کارگران هفت تپه،فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه به دادسرا احضار شد.

جلسه دادگاه جهت رسیدگی به پرونده کارگران شرکت  کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و فعالان کارگری  دوازدهم مردادماه در شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار خواهد شد .

 در حالی که تنها  یک هفته به تاریخ برگزاری جلسه دادگاه باقی مانده است .بار دیگر جهت اعمال فشار وتهدید، فرزانه زیلابی وکیل کارگران  به عنوان متهم،به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز احضار شد.

حال آنکه فقط  وظیفه وکالتی خود را انجام داده است.

گفتنی است این وکیل دادگستری ،پیش از این  نیز از سوی دادسرای شوش نیز احضار شده بود.

در این پرونده فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه آقایان علی نجاتی( عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه)،اسماعیل بخشی (سخنگو و عضو مجمع نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه) و محمد خنیفر (کارگر هفت تپه) می باشند.

 وکالت فعالین کارگری موسوم به هیٸت تحریریه  نشریه دانشجویی گام را    امیر رٸیسیان،حسین تاج و نعمت احمدی بر عهده دارند. و سید جمال الدین  حیدری منش ،وکیل سپیده قلیان می باشد.