شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، بخش نخست منظومه “کوهزاد نامه ” در برنامه اى از رادیو فرهنگ

https://www.radiofarhang.nu/wp-content/uploads/2017/08/20170805kohzadnameh.mp3?_=1

با درودى به گرماى خورشید و بلنداى آسمان : از این هفته در سلسله برنامه هاى “شاهنامه و گرانمایگان سخنور ” بخش نخست از منظومه ” کوهزاد نامه ” یا کُک کوهزاد را پیشکش دارم به دوستان گرامى ، منظومه شیوا و دلنشینى که در بخش الحاقات شاهنامه چاپ کلکته آورده شده، سراینده این داستان مشخص نیست و دکتر دبیح الله صفا در کتاب حماسه سرایى در ایران یاد آور شده اند که سراینده این منظومه شاعرى خراسانی و از سده ششم هجرى میباشد ، منظومه کُک کوهزاد ٧١٠ بیت دارد و از دوران نوجوانى رستم که بین دوازده تا پانزده سالگى بوده سخن رانده ، رستم بهمراه دو یار خود کشواد و میلاد دوران را میگذرانند و شرح نبرد رستم با راهزنى است بنام کُک کوهزاد ، در این برنامه بیشتر آشنا میشویم به پیشگفتار این داستان ، کوهزاد نامه دوازدهمین نامه اى است که در سلسله گفتارهاى ” شاهنامه و گرانمایگان سخنور ” براى دوستان شنونده فراهم آورده ام ، این نامه ها عبارت بودند از : گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه و سام نامه ، منظومه هماى و همایون و گرد آفرید نامه ، زراتشت نامه و اینک در دوازدهمین نامه از این سلسله گفتار بخش نخست آنرا را با هم میشنویم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهارده − 5 =