گفت و شنود رادیو فرهنگ با “محمدباقر مرادى” در مورد بازداشت و چهارمین روز اعتصاب غذاى خشک “مهدى خزعلى”

امروز در گفتگو بودم با محمدباقر مرادى عضو شورای سیاست گذاری سرای قلم و از اعضای جبهه آزادی در مورد بازداشت خودسرانه دکتر مهدی خزعلی دبیر کل جبهه آزادی و مدیر مجموعه سرای قلم در تهران که در چهارمین روز اعتصاب غذای خشک بسر میبرند و محبووس در انفرادی زندان اوین میباشد ، در این گفتگو به دلیل بازداشت ایشان و اینکه در پی پرسش از حساب های قوه قضائیه و افشاگری از تبار و خاندان لاریجانی ها ! در یک تسویه حساب کاملا شخصی از سوی شیخ صادق لاریجانی محکوم به بازداشت شدند! در ادامه به وخامت حال مهدى خزعلى اشاره شد که بیهوش به بهدارى زندان منتقل میشود و پزشک زندان بر این نظر بوده که خطر سکته قلبى وجود دارد و وى باید به بیمارستان منتقل گردد اما مهدى خزعلى به سلول انفرادى برگردانده شده است ، آقاى مرادى در پایان آشنایى کوتاهى از خود براى شنوندگان داشتند مبنى بر اینکه وى عضو شورای سیاست گذاری سرای قلم و از اعضای جبهه آزادی در بازداشت دسته جمعی سرای قلم در آبان ٩١ بازداشت یک ماهه و در بند امنیی ٢٠٩ وزارت اطلاعات ، محکوم به ۵ سال حبس تعزیری میشود که پس از این حکم مجبور به ترک اجباری از ایران گردیده است .
اعتصاب غذا یک فریاد است! فریادی که از سلول خارج نمی شود مگر به همت و غیرت!
اعتصاب غذا آخرین سلاح یک زندانی است!
رسانه نباشد تا پژواک این صدا شود ! نوعی خودکشی و مرگ است!
بیایید در این سکوت خبری ظالمانه و غیرمنصفانه رسانه این عزیز در حبس مان شویم و صدای عدالت خواهی او را به گوش مستبدانی چون لاری جانی ها برسانیم!
توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده + 13 =