اخذ اعتراف اجباری؛ ترفندی بر علیه محمدعلی طاهری

گزارش اختصاصی رادیو فرهنگ از منابع مختلف و بازداشتی های اخیر عرفان حلقه و اخذ اعتراف های اجباری بر علیه محمدعلی طاهری و آموزه های عرفان حلقه؛ تاکنون و تنها در روزهای اخیر دست کم ۳۷ نفر از بازداشت شدگان عرفان حلقه که به تازگی بازداشت شده اند، ناچار به اعتراف اجباری بر علیه آموزه … ادامه خواندن اخذ اعتراف اجباری؛ ترفندی بر علیه محمدعلی طاهری