درخواست امیر نوذر نوری پور (شاعر_ نویسنده و زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی) از گلرخ ایرائی ابراهیمی برای متوقف ساختن اعتصاب غذایش

تبر به دست آمدند
ایستادیم..
تبرمان زدند
ایستادیم..
وقتی هم افتادیم
ایستاده افتادیم..
ایستادن میراث مان بود و هست
بایست گلرخ
بلند شو و بایست

قاضی و قساوت قلم هم قسم اند
در فکر نفوذ تیشه ها در قلم اند

جانانه بمان مبارز هم بندم
این مضحکه ها برای حذف تو کم اند

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

19 + 6 =