عدم برگزاری دادگاه سیدتوحید قریشی زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج

سید توحید قریشی زندانی عقیدتی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که طی موعد مقرر قرار بود در ۱۹تیرماه   جهت بررسی پرونده جدیدی که برای ایشان گشوده بودند،  دادگاهی شود روز سه شنبه ۱۹تیرماه ماه به شعبه ۲۸  دادگاه انقلاب تهران اعزام شدند
در این جلسه که آقای محمد مقیمی وکیل ایشان هم حضور داشتن بعد از انتظار بیش از ۲ ساعت بدون هیچ دلیلی موجهی دادگاهی ایشان برگزار نشد و جلسه رسیدگی به پرونده ایشان را به ۷ مرداد ماه تغییر دادن
آقای سیدتوحید قریشی که پنج سال دوران محکومیت خود را سپری و به پایان رسانده وبیش از سه ماه و نیم میباشد به علت بازگشایی پرونده جدید علیه ایشان به اتهام اجتماع و تبانی از طریق همکاری با گروههای معارض نظام و تبلیغ علیه نظام از آزاد کردن ایشان جلوگیری بعمل آمده ، با وجود گذشت بیش از سه ماه و نیم ازتاریخ آزادی ایشان اماهنوز هیچ اقدامی جهت رسیدگی به پرونده جدیدی که علیه وی باز شده، صورت نگرفته است

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

19 − 11 =