گرانمايگان سخنور برنامه اى از راديو فرهنگ گوتنبرگ “فردوسى و خواجوى كرمانى “تهيه و اجرا سعيد اوحدى

با درودهاى سرودگونه به یاران گرامى و مهربان :در ادامه سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور و پيوند با فردوسى اين هفته برنامه را با سام نامه ادامه خواهم داد ، پس از بر شمردن منظومه هاى : جهانگیر نامه ، شهریار نامه ، برزو نامه ، بهمن نامه و در ادامه سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، منظومه گرانسنگ و دلنشین سام نامه را که شاهکارى از خواجوى کرمانى میباشد براى دوستان بر خواهم شمرد ، این داستان پنجمين منظومه از جستارهاى گرانمایگان میباشد ، در برنامه هاى گذشته از این نامه ها بهره جستیم  : جهانگیر نامه ، شهریار نامه ، برزو نامه ، بهمن نامه و اکنون سام نامه ، در نخستین بخش این منظومه آشنا میشویم با خواجوى کرمانى و شرح چکیده اى از زندگى و آثار وى و دانسته باشیم که خواجو زاده کرمان بوده و در شیراز چون استادى گرانمایه بر حافظ شیرین سخن تاثیر شگفتى میگذارد که حافظ خود در بیتى به استاد خود اشاره دارد ، از خواجو دوازده اثر با ارزش بدستمان رسیده که شامل نظم و نثر میباشد ، از جمله منظومه هماى و همایون ، گل و نوروز و سام نامه میباشد که در برنامه امروز جزییات آنها را خواهم گفت . سام نامه شامل ١۴۵٠٠بیت میباشد و شرح زندگى سام پدر زال و پدر بزرگ رستم است که در زمان منوچهر شاه میزیسته و داستان عشق و پیوند او با پریدخت دختر فغفور چین است و ماجراهاى این عشق پرشور ، همراه باشید با سام نامه از خواجوى کرمانى ، دوستان علاقه مندان براى شنيدن ادامه منظومه سام نامه ميتوانند به سايت راديو فرهنگ  مراجعه بفرمايند ،تا شنودى ديگر به مهر و شادى ميسپارمتان

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × سه =