گفتار چهارم امیر جواهری لنگرودی ، از اعضای هماهنگی کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران – گوتنبرگ

گفتار چهارم امیر جواهری لنگرودی ، از اعضای هماهنگی کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران – گوتنبرگ از وضعیت عمومی صندوق چرخانی عوامل جمهوری اسلامی ایران -سفارتچی  های تروریست- در گوتنبرگ در دور اول و دوم  و حضور عوامل « محور مقاومتی» در پای صندوق ، نقش سلطنت طلبان و مشروطه خواهان ورشکسته در رودررویی با مراجعه کنندگان به رای دهی ، و نقش جمع « همگامی» در دفاع از رای دهی بی چهره گانی همچون « رقیه دانشگری » در آلمان و « فرخ نگهدار » در لندن …. و سرانجام اعتراض موفق روز یکشنبه ۷جولای۲۰۲۴ در دفاع از کارگر زندانی شریفه محمدی در میدان مرکزی شهر گوتنبرگ در محکومیت حکم اعدام و آزادی بی قید و شرط ایشان و همه زندانیان سیاسی برگزار گردید.

گفتار چهارم امیر جواهری لنگرودی ، از اعضای هماهنگی کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران by Radio Farhang

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده + 13 =