اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا”امیر جواهری لنگرودی “مدافع حقو ق کارگران

اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا” امیر جواهری لنگرودی “مدافع حقو ق کارگران پیرامون :وضعیت زندانیان سیاسی محمد نظری/ سهیل عربی/ رضا شهابی/ محمود بهشتی لنگرودی/ اعلام خبر تحرکات خیابانی پیشکسوتان در آبان ماه / پیامک های معلمان به وزیر و معاونان و طرح خواست های خودشان و نادیده گرفتن امنیت شغلی مزد و حقوق بگیران … با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

11 + پنج =