گرانمايگان سخنور برنامه اى از راديو فرهنگ گوتنبرگ “فردوسى و عثمان مختارى”تهيه و اجرا سعيد اوحدى

درودهاى پاکدلانه :از این هفته در تلاش هستم که شما دوستان گرامى را با خود به همراه ببرم در گزارشى شاد و شیرین از منظومه شهريار نامه تا بتوانيم همراه يكديگر  از چشمه جوشان...

گرانمايگان سخنور برنامه اى از راديو فرهنگ گوتنبرگ “قاسم مادح و فردوسى” تهيه و اجرا سعيد اوحدى

درودهاى پاکدلانه :از این هفته در تلاش هستم که شما دوستان گرامى را با خود به همراه ببرم در گزارشى شاد و شیرین از منظومه جهانگیر نامه که سروده شاعر سده هشتم قاسم مادح...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ١٧ خرداد ماه ١٤٠٣ ، برنامه صفحه...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ١٧ خرداد  ماه  ١٤٠٣ ،  برنامه  صفحه كلاج ٣٤٤ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” تمبرى بشكل قلب” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ” تمبرى بشكل قلب ” از مجموعه داستان “شهر رام “را از رادیو فرهنگ گوتنبرگ  براى شما شنوندگان گرامى اجرا و به ارمغان آورده...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درود به ياران گرامى شنونده راديو فرهنگ گوتنبرگ : در برنامه امروز و در پيوند سلسله گفتارها ى حافظ خوش لهجه خوش آواز يارى جستم از پژوهش ژرف استاد عليقلى بختيارى و كتاب ارزشمند...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته نهم خرداد ماه ١٤٠٣ ، برنامه صفحه...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته نهم خرداد  ماه  ١٤٠٣ ،  برنامه  صفحه كلاج ٣٤٣ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” كولى” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ” كولى” از مجموعه داستان “شهر رام “را از رادیو فرهنگ گوتنبرگ  براى شما شنوندگان گرامى اجرا و به ارمغان آورده اند ، توجه...

گرانمايگان سخنور برنامه اى از راديو فرهنگ گوتنبرگ “اسدى توسى و فردوسى” بخش چهارم تهيه و اجرا سعيد اوحدى

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور  منظومه ارجمند گرشاسب نامه را در دست گرفتيم كه اسدى توسى پس از شاهنامه فردوسى سروده بوده و در سال ٤٥٨...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درود به ياران گرامى شنونده راديو فرهنگ گوتنبرگ : كو فرصتى كه خدمت پير مغان كنم / وز پند پير دولت خود را جوان كنم / دى شيشه ديد با من و بشكست محتسب...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته اول خرداد ماه ١٤٠٣ ، ...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته    اول خرداد  ماه  ١٤٠٣ ،  برنامه  صفحه كلاج ٣٤٢ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” تلفن” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ” تلفن” از مجموعه داستان “شهر رام “را از رادیو فرهنگ گوتنبرگ  براى شما شنوندگان گرامى اجرا و به ارمغان آورده اند ، توجه...

گرانمايگان سخنور برنامه اى از راديو فرهنگ گوتنبرگ “اسدى توسى و فردوسى” بخش سوم تهيه و اجرا سعيد اوحدى

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور از هفته گذشته منظومه ارجمند گرشاسب نامه را در دست گرفتيم كه اسدى توسى پس از شاهنامه فردوسى سروده بوده و...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

همراه با درود به ياران گرامى شنونده راديو فرهنگ گوتنبرگ : نسیمِ بادِ صبا دوشم آگهی آورد که روزِ محنت و غم رو به کوتهی آورد به مُطربانِ صَبوحی دهیم جامهٔ چاک بدین نوید که بادِ سحرگهی آورد در...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ٢٧ ارديبهشت ماه ١٤٠٣ ، برنامه...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته  ٢٧  ارديبهشت  ماه  ١٤٠٣ ،  برنامه  صفحه كلاج ٣٤١ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با...

گرانمايگان سخنور برنامه اى از راديو فرهنگ گوتنبرگ “اسدى توسى و فردوسى” بخش دوم تهيه و اجرا سعيد اوحدى

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور از هفته گذشته منظومه ارجمند گرشاسب نامه را در دست گرفتيم كه اسدى توسى پس از شاهنامه فردوسى سروده بوده و...

گرانمايگان سخنور برنامه اى از راديو فرهنگ گوتنبرگ “اسدى توسى و فردوسى” تهيه و اجرا سعيد اوحدى

درودى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: در ادامه سلسله گفتارهاى گرانمايگان سخنور آهنگ آن دارم كه در اين هفته پس از به پايان رساندن برنامه سعدى و فردوسى كه در پنج بخش به...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

همراه با درود و سرود به ياران گرامى شنونده راديو فرهنگ گوتنبرگ : عشقبازیّ و جوانیّ و شرابِ لَعلْ‌فام مجلسِ اُنس و حریفِ همدم و شُربِ مدام ساقیِ شِکَّردهان و مُطربِ شیرین‌سخن همنشینی نیک‌کردار و ندیمی نیک‌نام در برنامه...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ٢٠ ارديبهشت ماه ١٤٠٣ ، برنامه صفحه...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ٢٠ ارديبهشت  ماه  ١٤٠٣ ،  برنامه  صفحه كلاج ٣٤٠ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با...

گرانمايگان سخنور برنامه اى از راديو فرهنگ گوتنبرگ “سعدى در كنار فردوسى” بخش پنجم و پايانى تهيه و اجرا سعيد اوحدى

درودى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: آهنگ آن دارم كه از اين هفته و در پيوند با  گرانمايگان سخنور جستارى را آغاز كنم كه نام آن سعدى و فردوسى ميباشد و با كاوش...

گرانمايگان سخنور برنامه اى از راديو فرهنگ گوتنبرگ “سعدى در كنار فردوسى” بخش چهارم تهيه و اجرا سعيد اوحدى

درودى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: آهنگ آن دارم كه از اين هفته و در پيوند با  گرانمايگان سخنور جستارى را آغاز كنم كه نام آن سعدى و فردوسى ميباشد و با كاوش...