دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: غفلتِ حافظ در این سراچه عجب نیست هر که به میخانه رفت بی‌خبر آید  بگذرد اين روزگار تلخ‌تر از زهر بار دگر روزگار چون شكر آيد در برنامه امروز و در...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته شانزدهم فروردين ماه ١٤٠٣

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته  شانزدهم فروردين  ماه  ١٤٠٣ ،  برنامه  نوروزانه صفحه كلاج ٣٣٥ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” شهلا” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ”شهلا” از مجموعه داستان “افسونگرمجنون “را كه در سال ١٤٠٠ خورشيدى برابر با ٢٠٢١ ميلادى منتشر كرده اند از رادیو فرهنگ گوتنبرگ براى شما...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته نهم فروردين ماه ١٤٠٣ ، ...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته    نهم فروردين  ماه  ١٤٠٣ ،  برنامه  نوروزانه دوم صفحه كلاج ٣٣٤ كارى از “رضا آزادى”( حمید سرتیتر ) و در...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: دولتِ پیرِ مُغان باد که باقی سهل است دیگری گو برو و نامِ من از یاد بِبَر سعی نابرده در این راه به جایی نرسی مزد اگر می‌طلبی طاعتِ استاد...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم که من نسیم حیات از پیاله می‌جویم عبوس زهد به وجه خمار ننشیند مرید خرقه دردی کشان خوش خویم در برنامه امروز و...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” شاخه گل شيشه اى” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ”شاخه گل شيشه اى ” از مجموعه داستان “افسونگرمجنون “را كه در سال ١٤٠٠ خورشيدى برابر با ٢٠٢١ ميلادى منتشر كرده اند از رادیو فرهنگ گوتنبرگ...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد و شادباش فرخنده نوروز به دوستان مهربان: اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است صراحی ای و حریفی...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش ششم و پایانى منظومه « زراتشت نامه ” سروده بهرام پژدو، ...

درودى به گرماى خورشید و بلنداى آسمان : این هفته بخش ششم بخش ششم و پایانى  از منظومه ” زراتشت نامه ” را پیشکش دارم به دوستان گرامى ، منظومه شیوا و دلنشین ”...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته اول فروردين ماه ١٤٠٣ ، برنامه نوروزانه...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته اول فروردين  ماه  ١٤٠٣ ،  برنامه  نوروزانه صفحه كلاج ٣٣٣ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد و شادباش فرخنده نوروز به دوستان مهربان ؛ کنون که در چمن آمد گُل از عَدَم به وجود بنفشه در قدمِ او نهاد سر به سجود بنوش جامِ صبوحی...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: زان می عشق، کز او پخته شود هر خامی گرچه ماه رمضان است بیاور جامی روزها رفت که دست من مسکین نگرفت زلف شمشادقدی، ساعد سیم‌اندامی در برنامه امروز و در...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” مى دَوم” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ”مى دَوَم ” از مجموعه داستان “افسونگرمجنون “را كه در سال ١٤٠٠ خورشيدى برابر با ٢٠٢١ ميلادى منتشر كرده اند از رادیو فرهنگ گوتنبرگ براى شما...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش هفتم و پایانى از منظومه « هماى و همایون ” سروده خواجوى...

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور ، منظومه هماى و همایون از خواجوى کرمانى را براى دوستان ارمغان دارم و این هفته بخش هفتم و نتیجه گیرى...

هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته بيست و چهارم اسفند ماه ١٤٠٢ ، برنامه...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته  بيست و چهارم اسفند  ماه  ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٣٣٢ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش بیست و یکم ، پایان و نتیجه گیرى از منظومه « سام...

با درود و هنگام خوش ، بخش بیست و یکم که پایان و نتیجه گیرى از منظومه شیوا و دلنشین سام نامه میباشد را در اختیار دوستان علاقه مند قرار میدهم ، ,سام نامه...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: نوبهٔ زهدفروشانِ گران جان بگذشت وقتِ رندی و طرب کردنِ رندان پیداست چه ملامت بُوَد آن را که چنین باده خورَد؟ این چه عیب است بدین بی‌خردی، وین چه خطاست؟ در...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش هشتم و پایانى منظومه «فرامرز نامه» تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درودهاى پاکدلانه : در بخش هشتم و پايانى منظومه “فرامرز نامه” همراه دوستان گرامى هستم ، تلاش دارم در پایان این منظومه دست به یک جمعبند و نتیجه گیرى از منظومه فرامرز نامه...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: من و انکارِ شراب! این چه حکایت باشد؟ غالباً این قَدَرَم عقل و کِفایت باشد تا به غایت رهِ میخانه نمی‌دانستم ور نه مستوری ما تا به چه غایت باشد زاهد...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ١٧ اسفند ماه ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ١٧ اسفند  ماه  ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٣٣١ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با...