شعر و قصه‌خوانی

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: بر سرِ آنم که گر ز دست برآید دست به‌کاری زنم که غصّه سرآید خلوتِ دل نیست جایِ صحبتِ اَضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید صحبت حُکّام ظلمتِ شبِ یلداست نور...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” شهلا” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ”شهلا” از مجموعه داستان “افسونگرمجنون “را كه در سال ١٤٠٠ خورشيدى برابر با ٢٠٢١ ميلادى منتشر كرده اند از رادیو فرهنگ گوتنبرگ براى شما...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم که من نسیم حیات از پیاله می‌جویم عبوس زهد به وجه خمار ننشیند مرید خرقه دردی کشان خوش خویم در برنامه امروز و...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” شاخه گل شيشه اى” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ”شاخه گل شيشه اى ” از مجموعه داستان “افسونگرمجنون “را كه در سال ١٤٠٠ خورشيدى برابر با ٢٠٢١ ميلادى منتشر كرده اند از رادیو فرهنگ گوتنبرگ...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد و شادباش فرخنده نوروز به دوستان مهربان: اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است صراحی ای و حریفی...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد و شادباش فرخنده نوروز به دوستان مهربان ؛ کنون که در چمن آمد گُل از عَدَم به وجود بنفشه در قدمِ او نهاد سر به سجود بنوش جامِ صبوحی...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: زان می عشق، کز او پخته شود هر خامی گرچه ماه رمضان است بیاور جامی روزها رفت که دست من مسکین نگرفت زلف شمشادقدی، ساعد سیم‌اندامی در برنامه امروز و در...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” مى دَوم” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ”مى دَوَم ” از مجموعه داستان “افسونگرمجنون “را كه در سال ١٤٠٠ خورشيدى برابر با ٢٠٢١ ميلادى منتشر كرده اند از رادیو فرهنگ گوتنبرگ براى شما...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: نوبهٔ زهدفروشانِ گران جان بگذشت وقتِ رندی و طرب کردنِ رندان پیداست چه ملامت بُوَد آن را که چنین باده خورَد؟ این چه عیب است بدین بی‌خردی، وین چه خطاست؟ در...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: چشمم از آینه‌دارانِ خط و خالش گشت لبم از بوسه‌رُبایانِ بَر و دوشش باد در برنامه امروز و در بخش دوم اين سلسله گفتارها  و در ادامه يارى جستم...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: حالیا خانه‌براندازِ دل و دین من است تا در آغوش که می‌خسبد و همخانهٔ کیست بادهٔ لعل لبش کز لبِ من دور مباد راحِ روح که و پیمان‌دهِ پیمانهٔ کیست؟ در...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهاى پاكدلانه و مهر بسيار : می خواه و گل افشان کن، از دهر چه می‌جویی؟ این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه می‌گویی؟ مَسند به گلستان بر، تا شاهد و ساقی را لب گیری و رخ...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” عشق” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ” عشق” از مجموعه داستان “افسونگرمجنون “را كه در سال ١٤٠٠ خورشيدى برابر با ٢٠٢١ ميلادى منتشر كرده اند از رادیو فرهنگ گوتنبرگ براى شما شنوندگان...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهاى پاكدلانه و مهر بسيار : نوش کن جام شراب یک منی تا بدان بیخ غم از دل برکنی سنگسان شو در قدم نی همچو آب جمله رنگ آمیزی و تردامنی در برنامه امروز و در بخش نخست...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهاى پاكدلانه و مهر بسيار :  صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه تسبیح و طیلسان به می و میگسار...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

درودهاى پاكدلانه و مهر بسيار : “ حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد/ از سرِ پیمان بِرَفت با سرِ پیمانه شد“در برنامه امروز و چهارمين و بخش پايانى از پژوهش ژرف دو زنده ياد...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهاى پاكدلانه و مهر بسيار : "نگار می فروشم عشوه‌ای داد/ كه ایمن گشتم از مکر زمانه "در برنامه امروز و سومين بخش از پژوهش ژرف دو زنده ياد دكتر محمود هومن (...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” صدا ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ” صدا  ” از مجموعه داستان “افسونگرمجنون “را    كه در سال ١٤٠٠ خورشيدى برابر با ٢٠٢١ ميلادى منتشر كرده اند از رادیو فرهنگ...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى درود و مهر : من ترکِ عشقِ شاهد و ساغر نمی‌کنم صد بار توبه کردم و دیگر...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

درود و مهر : به جبرِ خاطرِ ما کوش کـ‌این کلاهِ نمد، بسا شکست که با افسرِ شهى آورد، در برنامه امروز يارى گرفتم از پژوهش ژرف دو زنده ياد دكتر محمود هومن ( زاده ۱۲۸۷...