امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ تهران ۱۴:۲۵ برابر با Monday, 30 November , 2020

اخبار و اعتراضات کارگری سه شنبه٢٩مهرماه ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از؛ امیر جواهری لنگرودی

با درود بر شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ . امیر جواهری هستم و برنامه کارگری هفته یکشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۹  را تقدیم شما نازنین می دارم. سرتیر خبرهای کارگری - کرونای در بین کارگران -...

اخبار و اعتراضات کارگری سه شنبه ٢٢ مهرماه ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از؛ امیر جواهری لنگرودی

با درود بر شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ . امیر جواهری هستم و برنامه کارگری این هفته سه شنبه  ۲٢ مهر۱۳۹۹  را تقدیم شما نازنینان می دارم. سرتیترخبرهای کارگری هفته - دهم اکتبر روز...

اخبار و اعتراضات کارگری دوشنبه ١۴ مهرماه ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از؛ امیر جواهری لنگرودی

با درود بر شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ . امیر جواهری هستم و برنامه کارگری هفته یکشنبه ۱۳ مهر۱۳۹۹  را تقدیم شما نازنین می دارم.گزارشی از یادمان گرانیدات رفیق طیفور بطحایی در شنبه سوم...

اخبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه ١٣ مهرگان ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از؛ امیر جواهری لنگرودی

با درود بر شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ . امیر جواهری هستم و رئوس برنامه یکشنبه ۱۳ مهر۱۳۹۹  را به شما معرفی می کنم . دستگیری ها و تضییق حقوق زندانیان سیاسی - پنجم...

اخبار و اعتراضات کارگری امروز دوشنبه ٧ مهرماه ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از؛ امیر جواهری لنگرودی

با درود بر شما عزیز ان شنونده رادیو فرهنگ . امیر جواهری هستم وبرنامه کارگری یکشنبه ششم مهر این هفته را با خبر کشانده شدن  سه چهره نام آشنای کانون نویسندگان ایران به زندان...

اخبار اعتراضات کارگری یکشنبه ششم مهرماه ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

با درود بر شما عزیز ان شنونده رادیو فرهنگ . امیر جواهری هستم و رئوس عمومی برنامه این هفته کشانده سه چهره نام آشنای کانون نویسندگان ایران به زندان - کرونا در مرحله سوم...

اخبار اعتراضات کارگری دوشنبه ٣١ شهریور ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ ، امیر جواهری هستم و برنامه کارگری این هفته یکشنبه۳۰ شهریور ۱۳۹۹  معرفی می کنم شامل:  اعدام های دیروز و امروز و نگاهی به مادران داغدار...

اخبار اعتراضات کارگری یکشنبه ٣٠ شهریور ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ ، امیر جواهری هستم و برنامه کارگری این هفته یکشنبه۳۰ شهریور ۱۳۹۹ معرفی می کنم شامل: اعدام های دیروز و امروز و نگاهی به مادران داغدار...

اخبار اعتراضات کارگری دوشنبه ٢۴ شهریور ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ ، امیر جواهری هستم و برنامه کارگری این هفته دوشنبه  ٢۴  شهریور ۱۳۹۹ معرفی می کنم . با توجه به رفتن رفیق مان طیفور بطحایی در...

اخبار اعتراضات کارگری دوشنبه ٢٣ شهریور ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ ، امیر جواهری هستم و برنامه کارگری این هفته یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹  معرفی می کنم . با توجه به رفتن رفیق مان طیفور بطحایی در...

اخبار اعتراضات کارگری دوشنبه ١٧ شهریور ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

انتقال نوید افکاری به بند اعدامی ها  صدایی که شنیدید از آن نوید افکاری کارگر و پهلوان کشتی شیراری و زندانی محکوم به اعدام بود : باری ؛ تو کز محنت دیگران بیغمی / نشاید...

اخباراعتراضات کارگری یکشنبه ١۶ شهریور ۱۳۹۹ تهیه و اجراء امیرجواهری لنگرودی

انتقال نوید افکاری به بند اعدامی ها #نوید_افکاری کارگر و پهلوان کشتی شیرازی  را به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز به محل نگهداری اعدامی‌ها ، منتقل کردند. برادرانش وحید و حبیب را با ضرب و...

اخباراعتراضات کارگری چهارشنبه ١٢شهریور ۱۳۹۹ تهیه و اجراء امیرجواهری لنگرودی

با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ ، امیر جواهری هستم و برنامه کارگری این هفته یکشنبه۹ شهریور  ۱۳۹۹ تقدیم شما نازنین شنوندگان می کنم . در گفتار کارگری این هفته ؛ اخبار...

اخباراعتراضات کارگری یکشنبه ٩شهریور ۱۳۹۹ تهیه و اجراء امیرجواهری لنگرودی

با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ ، امیر جواهری هستم و برنامه کارگری این هفته یکشنبه۹ شهریور  ۱۳۹۹ تقدیم شما نازنین شنوندگان می کنم . در گفتار کارگری این هفته ؛ اخبار...

اخبارواعتراضات کارگری دوشنبه ٣ شهریور ۱۳۹۹ تهیه و اجراء امیرجواهری لنگرودی

شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ ، امیر جواهری هستم  در برنامه کارگری این هفته برای شما اخبار کارگری خواهم داشت - بحثی حول گسترش اعتصاب و اعتراض در زندان های ایران -  در امر دفاع...

اخبارواعتراضات کارگری یکشنبه۲ شهریور ۱۳۹۹ تهیه و اجراء امیرجواهری لنگرودی

شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ ، در برنامه این هفته یکشنبه دوم شهریور۹۹برای شما اخبار کارگری خواهم داشت ؛ بحثی حول گسترش اعتصاب و اعتراض در زندان های ایران ؛گزارشى در امر دفاع از زندانیان...

اخبار و اعتراضات کارگری دوشنبه ٢٧ مرداد ماه ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ امبر جواهری هستم . در برنامه کارگری هفته یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ شما را با  - اخبار کارگری - نگاهی به وضعیت پرستاران - نگاهی به  موج وسیع اعتراضات کارگری...

اخبار و اعتراضات کارگری یکشنبه ٢۶ مرداد ماه ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ امبر جواهری هستم . در برنامه کارگری هفته یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ شما را با  - اخبار کارگری - نگاهی به وضعیت پرستاران - نگاهی به  موج وسیع اعتراضات کارگری...

اخبار و اعتراضات کارگری دوشنبه ٢٠ مرداد ماه ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

ابتداء می خواهم تاثر عمیق ام را در برابر فاجعه ای که در بیروت اتفاق افتاده به همه آنانی که در امر انسانیت و امر دفاع از حرمت زندگی ، ا زاین حادثه متاثر...

اخبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه ١٩ مرداد ماه ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ ، امیر جواهری هستم و برنامه گفتار کارگری این هفته یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ تقدیم شما نازنین شنوندگان می کنم . در برنامه این هفته ام ،...

سرخط خبرها

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ در یکشنبه ٩ آذر سال ١٣٩٩

درود و مهر : همراه هستیم با رادیو فرهنگ گوتنبرگ و مانند هر یکشنبه مهرشید ایرانى چون شبنمى همنشین گلبرگ وجود شما شنوندگان گرامى هستیم ، آرزومندیم که برگهاى زندگى اتان همواره سبز و...

یادها و ماندگارها ، برنامه اى از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا مرجانه امانى ، این هفته ١١ آذر ماه ٩٧ در بزرگداشت :...

درود و سپاس به شنوندگان گرامى رادیو فرهنگ ، پیش از اینکه برنامه یادها و ماندگارهاى این هفته را به آگاهى دوستان برسانیم خاطر نشان کنیم که هدف از تهیه و اجراى این برنامه...

اخبار زندانیان سیاسى و عقیدتى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا “محبوبه جاهدى فر “فعال سیاسى

١-روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۳۹۹، اسماعیل علی پروری، شهروند سنی مذهب از زندان ارومیه آزاد شد.آزادی آقای علی پروری با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش چهاردهم منظومه « سام نامه ” سروده خواجوى کرمانى تهیه و...

با درود و هنگام خوش ، بخش چهاردهم از منظومه شیوا و دلنشین سام نامه را در اختیار دوستان علاقه مند قرار میدهم ,سام نامه منظومه اى است از خواجوى کرمانى و داستان عاشقانه...

پربیننده‌ترین‌ها