امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تهران ۰۲:۲۳ برابر با Tuesday, 18 May , 2021

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه بیست و نهمین روز از ماه فروردین سال ١۴٠٠ برابر با ١٨ آوریل ...

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این هفته در روز ٢٩ از ماه  فروردین  ١۴٠٠ برنامه هاى تهیه شده در رادیو را خدمت شما شنوندگان گرامى بدینگونه  ارائه میدهد   : ١-گفت و شنود رادیو فرهنگ با ناصر...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه بیست و دومین روز از ماه فروردین سال ١۴٠٠ برابر با ١١ آوریل...

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این هفته در روز ٢٢ از ماه  فروردین  ١۴٠٠ برنامه هاى تهیه شده در رادیو را خدمت شما شنوندگان گرامى بدینگونه  ارائه میدهد   : ١-شعر و داستان خوانى برنامه اى از...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه پانزدهمین روز از ماه فروردین سال ١۴٠٠ برابر با چهارم آوریل ٢٠٢١

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این هفته در پانزدهمین روز از ماه فروردین  ١۴٠٠ برنامه هاى تهبه شده در رادیو را خدمت شما شنوندگان گرامى بدینگونه  ارائه میدهد   : ١-گفت و شنود رادیو فرهنگ با آقاى ناصر...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه هشتمین روز از ماه فروردین سال ١۴٠٠ برابر با ٢٨ مارس ٢٠٢١

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این هفته در هشتمین  روز از ماه فروردین  ١۴٠٠ برنامه هاى تهبه شده در رادیو را خدمت شما شنوندگان گرامى بدینگونه  ارائه میدهد   : ١-گفت و شنود رادیو فرهنگ با آقاى ناصر...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه ٢۴ اسفند ماه سال ١٣٩٩ برابر با ١۴ مارس ٢٠٢١

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این هفته در بیست و چهارمین  روز از ماه اسفند ٩٩ برنامه هاى تهبه شده در رادیو را خدمت شما شنوندگان گرامى بدینگونه  ارائه میدهد   : ١-گفت و شنود رادیو فرهنگ...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه ١٧ اسفند ماه سال ١٣٩٩ برابر با ٧ مارس ٢٠٢١

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این هفته در هفدهمین روز از ماه اسفند ٩٩ برنامه هاى تهبه شده در رادیو را خدمت شما شنوندگان گرامى بدینگونه  ارائه میدهد   : ١-شادباش روزجهانى زن و پیامهایى بمناسبت ایین...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه ١٠ اسفند ماه سال ١٣٩٩ برابر با ٢٨ فوریه ٢٠٢١

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این هفته در دهمین روز از ماه اسفند ٩٩ برنامه هاى تهبه شده در رادیو را خدمت شما شنوندگان گرامى بدینگونه  ارائه میدهد   : ١-بازپخش سخن  نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه ٣ اسفند ماه سال ١٣٩٩ برابر با ٢١ فوریه ٢٠٢١

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این هفته در سومین روز از ماه اسفند ٩٩ برنامه هاى تهبه شده در رادیو را خدمت شما شنوندگان گرامى بدینگونه  ارائه میدهد   :  ١-باز پخش سخن خانم فاطمه ملکى همسر...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه ٢۶ بهمن ماه سال ١٣٩٩ برابر با ٣١ ژانویه ٢٠٢١

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این هفته در بیست و ششمین روز از ماه بهمن ٩٩ برنامه هاى تهبه شده در رادیو را خدمت شما شنوندگان گرامى بدینگونه  ارائه میدهد   :  ١-باز پخش سخن خانم فاطمه...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه ١٩ بهمن ماه سال ١٣٩٩ برابر با ٣١ ژانویه ٢٠٢١

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این هفته در نوزدهمین روز از ماه بهمن ٩٩ برنامه هاى تهبه شده در رادیو را خدمت شما شنوندگان گرامى بدینگونه  ارائه میدهد   :  ١-باز پخش سخن حشمت طبرزدى در مورد...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه ١٢ بهمن ماه سال ١٣٩٩ برابر با ٣١ ژانویه ٢٠٢١

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این هفته در دوازدهمین  روز از ماه بهمن برنامه هاى تهبه شده را خدمت شما شنوندگان نیک و نازنین پیشکش دارد و امیدواریم چون شبنمى همنشین گلبرگ وجود شما شنوندگان گرامى...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه پنجمین روز از ماه بهمن سال ١٣٩٩ برابر با ٢۴ژانویه ٢٠٢١

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این هفته در پنجمین روز از ماه بهمن برنامه هاى تهبه شده را خدمت شما شنوندگان نیک و نازنین پیشکش دارد و امیدواریم چون شبنمى همنشین گلبرگ وجود شما شنوندگان گرامى...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه بیست و هشتم دیماه سال ١٣٩٩ برابر با ١٧ ژانویه ٢٠٢١

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد سومین   برنامه سال ٢٠٢١ میلادى را خدمت شما شنوندگان نیک و نازنین پیشکش دارد ، در سال جدید چالش هاى بیشترى براى مبارزه با بیمارى کوید ١٩ در راه...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه ٢١ دیماه سال ١٣٩٩و دومین برنامه رادیویى سال ٢٠٢١

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد دومین  برنامه سال ٢٠٢١ میلادى را خدمت شما شنوندگان نیک و نازنین پیشکش دارد ، در سال جدید چالش هاى بیشترى براى مبارزه با بیمارى کوید ١٩ در راه میباشد...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه ١۴ دیماه سال ١٣٩٩و نخستین برنامه رادیویى سال ٢٠٢١

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد نخستین برنامه سال ٢٠٢١ میلادى را خدمت شما شنوندگان نیک و نازنین پیشکش دارد و فرا رسیدن  سال ٢٠٢١ میلادى را شادباش گفته و براى همه مردم این گیتى پهناور صلح...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ امروز یکشنبه ٧ دیماه سال ١٣٩٩و آخرین برنامه رادیویى سال ٢٠٢٠

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد آخرین برنامه سال ٢٠٢٠ را خدمت شما شنوندگان نیک و نازنین پیشکش دارد و پیشاپیش فرار رسیدن  سال ٢٠٢١ میلادى را شادباش گفته و براى همه مردم این گیتى پهناور صلح...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ در یکشنبه ٣٠ آذر سال ١٣٩٩

١- بازپخش پیام خانواده هاى جانباختگان هواپیماى اوکراینى که شلیک عمدى موشکى سپاه پاسدارن سرنگون شد  و حنایتکار نامیدن جواد ظریف ٢- باز پخش سخن دختر زنده یاد روح الله زم ساعتى پیش از اعدام...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ در یکشنبه ٢٣ آذر سال ١٣٩٩

 درود و مهر : همراه هستیم با رادیو فرهنگ گوتنبرگ و مانند هر یکشنبه مهرشید ایرانى چون شبنمى همنشین گلبرگ وجود شما شنوندگان گرامى هستیم ، آرزومندیم که برگهاى زندگى اتان همواره سبز و...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ در یکشنبه ١۶ آذر سال ١٣٩٩

درود و مهر : همراه هستیم با رادیو فرهنگ گوتنبرگ و مانند هر یکشنبه مهرشید ایرانى چون شبنمى همنشین گلبرگ وجود شما شنوندگان گرامى هستیم ، آرزومندیم که برگهاى زندگى اتان همواره سبز و...

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ در یکشنبه ٩ آذر سال ١٣٩٩

درود و مهر : همراه هستیم با رادیو فرهنگ گوتنبرگ و مانند هر یکشنبه مهرشید ایرانى چون شبنمى همنشین گلبرگ وجود شما شنوندگان گرامى هستیم ، آرزومندیم که برگهاى زندگى اتان همواره سبز و...

سرخط خبرها

نامه هاشم خواستار نماینده زندانی معلمان آزاده ـ ۲۴اردیبهشت ۱۴۰۰

هاشم خواستار نماینده زندانی معلمان آزاده، در روز معلم از زندان وکیل آباد مشهد نامه مبسوطی «تقدیم به دوستان و هم دانشگاهیانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند که اگر خمینی خدعه نکرده بود...

احضار آنیسا جعفری‌ مهر و داریوش مرادی به دادگاه انقلاب اسلام‌ آباد غرب

آنیسا جعفری مهر و داریوش مرادی دو فعال مدنی کُرد اهل شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه به دادگاه انقلاب احضار شدند. این فعالان مدنی کُرد می بایست روز شنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۰، جهت...

سندیکای هفت تپه خواهان پایان دادن به فشار علیه فرزانه زیلابی و آزادی هیراد پیربداقی و سپیده قلیان شد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با روز یکشبنبه با انتشار اطلاعیه ای از افزایش فشارها بر کارگران هفت تپه بعد از حکم خلع شد خبر داد و خواهان توقف فشار قضایی علیه خانم فرزانه...

عالیه مطلب زاده از زندان اوین به مرخصی اعزام شد

بنقل از  خبرگزاری هرانا  عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه از زندان اوین به مرخصی ۵ روزه اعزام شد. خانم مطلب زاده پیشتر در سال ۹۶ توسط دادگاه...

پربیننده‌ترین‌ها