هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ببست و سوم شهريور ماه ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ببست و سوم شهريور ماه ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٣٠٦ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته شانزدهم شهريور ماه ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج ٣٠٥ كارى...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته شانزدهم شهريور ماه ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٣٠٥ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با...

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با مهمانان برنامه پیرامون توهین به مقدسات و فروپاشی حکومت مذهبی در ایران

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با مهمانان برنامه پیرامون توهین به مقدسات و فروپاشی حکومت مذهبی در ایران مهمانان برنامه :  حمید خوش سیر، فعال آتئیسم و زندانی عقیدتی-سیاسی سابق فرناز امامی، دانش...

گفتگوهای رادیویی

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش نخست منظومه « سام نامه ” سروده خواجوى کرمانى تهیه و اجرا سعید...

با درود و مهر بسیار : از امروز در ادامه سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، منظومه گرانسنگ و دلنشین سام نامه را که شاهکارى از خواجوى کرمانى میباشد براى دوستان بر خواهم...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،بخش دهم و پايانى از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر...

با درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با دهمین بخش این منظومه که بخش پایانى داستان میباشد آشنا میشویم و سرانجام...

اخبار زندانیان سیاسى و عقیدتى از رادیو فرهنگ گوتنبرگ شنبه يكم مهرماه ١٤٠٢ تهيه و اجرا : محبوبه جاهدى فر

هاشم خواستار، معلم و کنشگر مدنی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، در پی گشایش پرونده جدید که در دوران حبس علیه وی گشوده شده، به دادگاه کیفری دو مشهد احضار شد. بر اساس این...