فرهنگی و هنری

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با بهروز عرب زاده پیرامون تابوشکنی در ادبیات فارسی

در این برنامه با آقای مهندس بهروز عرب زاده، شاعر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان در تبعید، درباره تابوشکنی جنسی یا مذهبی در تاریخ ادبیات ایران گفت و گو کردم. آیا زنان می توانند...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته بخش چهارم داستان ” مامان ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

این هفته  میترا درویشیان داستان ” مامان ” را كه به تازگى منتشر شده براى شما شنوندگان گرامى در چند بخش اجرا و به ارمغان آورده است اين هفته به بخش چهارم اين داستان...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته بخش سوم داستان ” مامان ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

این هفته  میترا درویشیان داستان ” مامان ” را كه به تازگى منتشر شده براى شما شنوندگان گرامى در چند بخش اجرا و به ارمغان آورده است اين هفته به بخش سوم اين داستان...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته بخش دوم داستان ” مامان ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

این هفته  میترا درویشیان داستان ” مامان ” را كه به تازگى منتشر شده براى شما شنوندگان گرامى در چند بخش اجرا و به ارمغان آورده است اين هفته به بخش دوم اين داستان...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته بخش نخست داستان ” مامان ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

این هفته  میترا درویشیان داستان ” مامان ” را كه به تازگى منتشر شده براى شما شنوندگان گرامى در چند بخش اجرا و به ارمغان آورده است اين هفته به بخش نخست اين داستان...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” كولبرها ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

این هفته  میترا درویشیان داستان کوتاه ” كولبرها ” یکى از نوشته هاى مجموعه داستان ” جنگل ” را براى شما شنوندگان گرامى اجرا و به ارمغان آورده است که توجه شما را به...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” گريه ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

این هفته  میترا درویشیان داستان کوتاه ” گریه ” یکى از نوشته هاى مجموعه داستان ” جنگل ” را براى شما شنوندگان گرامى اجرا و به ارمغان آورده است که توجه شما را به...

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با منصور تهرانی ، شاعر و ترانه سرا

در این برنامه با آقای تهرانی درباره یار دبستانی من، چگونگی سرودن این شعر و همینطور ترانه معترض صحبت کرده ایم.  شما گرامیان را به شنیدن این برنامه دعوت می کنیم. https://soundcloud.com/radiofarhang/ekln6qbi8wy9

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” ترس ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته  داستان " ترس " را كه از مجموعه داستان شهر رام ميباشد از راديو فرهنگ گوتنبرگ براى شما دوستان گرامى شنونده به ارمغان آورده اند،...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” ماهى ها ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان " ماهى ها "  "را که به تازگى  نوشته اند براى نخستين بار از راديو فرهنگ گوتنبرگ  براى شما شنوندگان گرامى اجرا و به...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” خنده پروانه ها ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته  داستان ” خنده پروانه ها ” را که به تازگى نوشته اند براى نخستین بار از رادیو فرهنگ گوتنبرگ براى شما دوستان گرامى شنونده به ارمغان...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” نيلوفر ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان “نيلوفر ” را که به تازگى نوشته اند براى نخستین بار از رادیو فرهنگ گوتنبرگ  پخش میشود و براى شما دوستان گرامى شنونده به ارمغان...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” پير مرد ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان “پیر مرد ” را که به تازگى نوشته اند براى نخستین بار از رادیو فرهنگ گوتنبرگ  پخش میشود و براى شما دوستان گرامى شنونده به...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته سوم شهريور ماه ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج ٣٠٣ كارى...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته سوم شهريور ماه ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٣٠٣ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” دريا ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ” دریا ” از مجموعه داستان “شهر رام “را براى شما دوستان گرامى شنونده به ارمغان آورده اند، توجه دوستان را به شنیدن این...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” چمدان قرمز” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ” چمدان قرمز ” را که براى نخستین بار از رادیو فرهنگ گوتنبرگ  پخش میشود را براى شما دوستان گرامى شنونده به ارمغان آورده...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” عكس ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ” عكس ” را که براى نخستین بار از رادیو فرهنگ گوتنبرگ  پخش میشود را براى شما دوستان گرامى شنونده به ارمغان آورده اند،...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” تصوير ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ” تصویر  ” را که براى نخستین بار از رادیو فرهنگ گوتنبرگ  پخش میشود را براى شما دوستان گرامى شنونده به ارمغان آورده اند،...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” يك حبه قارچ ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ” یک حبه قارچ ” را که براى نخستین بار از رادیو فرهنگ گوتنبرگ  پخش میشود را براى شما دوستان گرامى شنونده به ارمغان...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته داستان ” شبهى پنهان “

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ” شبهى پنهان  ” را که به تازگى نوشته اند براى نخستین بار از رادیو فرهنگ گوتنبرگ  براى شما شنوندگان گرامى  اجرا و به...