فرهنگی و هنری

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: بر سرِ آنم که گر ز دست برآید دست به‌کاری زنم که غصّه سرآید خلوتِ دل نیست جایِ صحبتِ اَضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید صحبت حُکّام ظلمتِ شبِ یلداست نور...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” شهلا” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ”شهلا” از مجموعه داستان “افسونگرمجنون “را كه در سال ١٤٠٠ خورشيدى برابر با ٢٠٢١ ميلادى منتشر كرده اند از رادیو فرهنگ گوتنبرگ براى شما...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته نهم فروردين ماه ١٤٠٣ ، ...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته    نهم فروردين  ماه  ١٤٠٣ ،  برنامه  نوروزانه دوم صفحه كلاج ٣٣٤ كارى از “رضا آزادى”( حمید سرتیتر ) و در...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: دولتِ پیرِ مُغان باد که باقی سهل است دیگری گو برو و نامِ من از یاد بِبَر سعی نابرده در این راه به جایی نرسی مزد اگر می‌طلبی طاعتِ استاد...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم که من نسیم حیات از پیاله می‌جویم عبوس زهد به وجه خمار ننشیند مرید خرقه دردی کشان خوش خویم در برنامه امروز و...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” شاخه گل شيشه اى” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ”شاخه گل شيشه اى ” از مجموعه داستان “افسونگرمجنون “را كه در سال ١٤٠٠ خورشيدى برابر با ٢٠٢١ ميلادى منتشر كرده اند از رادیو فرهنگ گوتنبرگ...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد و شادباش فرخنده نوروز به دوستان مهربان: اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است صراحی ای و حریفی...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش ششم و پایانى منظومه « زراتشت نامه ” سروده بهرام پژدو، ...

درودى به گرماى خورشید و بلنداى آسمان : این هفته بخش ششم بخش ششم و پایانى  از منظومه ” زراتشت نامه ” را پیشکش دارم به دوستان گرامى ، منظومه شیوا و دلنشین ”...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد و شادباش فرخنده نوروز به دوستان مهربان ؛ کنون که در چمن آمد گُل از عَدَم به وجود بنفشه در قدمِ او نهاد سر به سجود بنوش جامِ صبوحی...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: زان می عشق، کز او پخته شود هر خامی گرچه ماه رمضان است بیاور جامی روزها رفت که دست من مسکین نگرفت زلف شمشادقدی، ساعد سیم‌اندامی در برنامه امروز و در...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” مى دَوم” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ”مى دَوَم ” از مجموعه داستان “افسونگرمجنون “را كه در سال ١٤٠٠ خورشيدى برابر با ٢٠٢١ ميلادى منتشر كرده اند از رادیو فرهنگ گوتنبرگ براى شما...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش هفتم و پایانى از منظومه « هماى و همایون ” سروده خواجوى...

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور ، منظومه هماى و همایون از خواجوى کرمانى را براى دوستان ارمغان دارم و این هفته بخش هفتم و نتیجه گیرى...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: نوبهٔ زهدفروشانِ گران جان بگذشت وقتِ رندی و طرب کردنِ رندان پیداست چه ملامت بُوَد آن را که چنین باده خورَد؟ این چه عیب است بدین بی‌خردی، وین چه خطاست؟ در...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: من و انکارِ شراب! این چه حکایت باشد؟ غالباً این قَدَرَم عقل و کِفایت باشد تا به غایت رهِ میخانه نمی‌دانستم ور نه مستوری ما تا به چه غایت باشد زاهد...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم نذر و فتوح صومعه در وجه می‌نهیم دلق ریا به آب خرابات برکشیم در برنامه امروز...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: چشمم از آینه‌دارانِ خط و خالش گشت لبم از بوسه‌رُبایانِ بَر و دوشش باد در برنامه امروز و در بخش دوم اين سلسله گفتارها  و در ادامه يارى جستم...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهايى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: حالیا خانه‌براندازِ دل و دین من است تا در آغوش که می‌خسبد و همخانهٔ کیست بادهٔ لعل لبش کز لبِ من دور مباد راحِ روح که و پیمان‌دهِ پیمانهٔ کیست؟ در...

دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز شيرين سخن از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درودهاى پاكدلانه و مهر بسيار : می خواه و گل افشان کن، از دهر چه می‌جویی؟ این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه می‌گویی؟ مَسند به گلستان بر، تا شاهد و ساقی را لب گیری و رخ...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” عشق” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ” عشق” از مجموعه داستان “افسونگرمجنون “را كه در سال ١٤٠٠ خورشيدى برابر با ٢٠٢١ ميلادى منتشر كرده اند از رادیو فرهنگ گوتنبرگ براى شما شنوندگان...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، بخش پنجم و پایانى منظومه “گرشاسب نامه” اثر جاودانه اسدى توسى شاعر نامدار سده پنجم هجرى تهیه و اجرا...

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور این  هفته بخش پنجم و پایانى منظومه ارجمند گرشاسب نامه را در دست خواهیم داشت ، حکیم اسدى توسى همشهرى فردوسى...