درباره ما

درود بر یاران گرامى و بازدیدکنندگان از سامانه رادیو فرهنگ در هرکجاى این گیتى فراخ دامن که زندگى را سپرى مینمایید و چه بسا هم اکنون  به برنامه مهر و دوستى گوش فرا میدهید ، رادیو فرهنگ تلاش دارد با ارائه برنامه هاى گوناگون از جمله فرهنگى ، هنرى ، ادبى ، تاریخى و سیاسى بتواند گامهایى هر چند ناچیز در راستاى پر بار نمودن جنبش سکولار دمکرات مردم ایران بردارد ، رادیو فرهنگ فریاد رساى آزادیخواهان و باورمندان به اجراى میثاق بین المللى حقوق بشر میباشد و از همین روى با همکاران پرتوان و خردمند در زمینه هاى گوناگون دست همکارى دراز نموده و با گفت و شنودهاى سازنده بااندیشمندان و مبارزان راه آزادى در تقویت این روند کوشا میباشد ، با ما همراه باشید

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست + شانزده =