سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با “رضا بدیعى” کنشگر مدنی و مدافع حقوق بشر درباره گذار خشونت‌ پرهیز از حاکمیت اسلامی به دموکراسی

درود و مهر : در ادامه سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با رضا بدیعى کنشگر مدنی و مدافع حقوق بشر درباره گذار خشونت‌ پرهیز از حاکمیت اسلامی به دموکراسی ، این هفته در نوزدهمین روز از ماه شهریور گزارشى داشتیم از آنچه که تاکنون در این برنامه داشته ایم همراه با میهمانان گرامى که از جمله ، بانو راحله فرج زاده طارانى ، آقایان یدى بلدى ، بهرام مشیرى، بهروزستوده، امیرحسین لادن، و میثاق پارسا ، که تماى این گفتگوها از رادیو فرهنگ پخش گردیده ، آقاى رضا بدیعى امروز با اشاره به اهداف سوسیال دمکراسى و گره خوردن دادخواهى و برابرى طلبی با دمکراسى از برنامه هاى امروز خود و سمینار پیش رو با پژوهشگران و فعالین سیاسى سخن گفتند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 5 =