اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران

اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران پیرامون : در پنجاهمین روز اعتصاب عذا رضا شهابی ؛ وی با اعلام پایان مشروط آن به خواست همگان پاسخ داد. سرنوشت غمبار دو غول صنعتی اراک ،هپکو را به ۱۰ میلیون و آذرآب را رفاقتی به بخش خصوصی دادند، بازداشت مدیرعامل آذرآب، دریافت یک میلیارد برای ۱۰ شب مداحی، دستگیری فعال کارگری، مظفر صالح نیا ، پرداخت معوقه مزدی کارکنان ایکو، تحصن مداوم مالباختگان کاسپین در تهران و شهرستان ها، اعتصاب سراسری و تعطیلی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، تجمع پرستاران دهدشت، اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز و …نقد شهاب رشتی به ادعای مسخره مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی،و اوضاع بازنشستگان و فراخوان سراسری معلمان در روز پنجشنبه سیزدهم (۱۳) مهر و… با هم به پای این گفتگو بنشینیم !

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × 4 =