گفت و شنود رادیو فرهنگ با منوچهر محمدى برنده جایزه فدراسیون صلح جهانی در مورد هجدهمین سالروز خیزش دانشجویى ١٨ تیر

گفت و شنود رادیو فرهنگ با منوچهر محمدى برنده جایزه فدراسیون صلح جهانی در مورد هجدهمین سالروز خیزش دانشجویى ١٨ تیر و یادى از جانباختگان راه آزادى از جمله اکبر محمدى گرامى داشته شدو همچنین در
مورد چگونگى دریافت جایزه صلح آقاى محمدى در سخن خود اشاره کردند که این جایزه را به مخالفین جنگ و خونریزى و هوادران صلح پیشکش میکند ، در ادامه بیان شد که راه مردم ایران براى پیروزى خشونت پرهیزى است و بسیارى بدنه نیروهاى سرکوبگر به مردم خواهند پیوست ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × چهار =