اخبار و اعتراضات کارگری برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا”امیر جواهری لنگرودی ” مدافع حقو ق کارگران

اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران پیرامون :
اعلام فروش کلیه کارگران مس چهارگنبد سیرجان ؛ اعتراض به خصوصی سازی ها ، اعتراضات وسیع کارگران در جای جای کشور / دشواری وضعیت رضا شهابی و بیان همسرش ربابه رضایی در باره او و اطلاعیه شماره ۹۱ کمیته دفاع از رضا شهابی و حرکات های اعتراضی زنجیره ای در سطح اروپا و کانادا اعم از: بروکسل- فرانکفورت – استکهلم و کمپین دفاع از رضا شهابی و زندانیان سیاسی در شهر گوتنبرگ روزهای دوشنبه و چهارشنبه و پایان بخش برنامه ادای رباعی کلیه از شاعر طنز پرداز کشورمان هادی خرسندی …در باره کارگران مس سیرجان ؛ با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شش + 2 =