اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران

اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران پیرامون :
ادامه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی وسی و سومین روز اعتصاب غذای رضا شهابی در زندان رجایی شهر ؛ سالگشت دومین سال قتل رفیق شاهرخ زمانی و تجمع بر سرخاک وی در تبریز و پیام همدردی خانواده شاهرخ زمانی با زندانیان اعتصابی و همرزم اش رضا شهابی ، موج وسیع اعتراضات کارگران در جای جای ایران و روز سه شنبه چهارده شهریور روز اعتصاب در ایران ، تجمع مقابل مجلس با فراخوان همسر شهابی خانم ربابه رضایی ، تجمع بازنشستگان در برابر سازمان برنامه و دفتر ریاست جمهوری – تجمع بازنشستگان در خراسان ورشت و کرمانشاه- روزی که در برابر زنان سوری ، زنان ایرانی را به ورزشگاه راه ندادند ، روز مقاومت مردم بانه در کردستان و در دفاع از کولبران این لایه های محروم کارگران ایران و نامه شجاعانه محمود بهشتی لنگرودی و فراخوان نظر سنجی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه . با هم به پای این گفتگو بنشینیم .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نوزده + 10 =