گفت و شنود رادیو فرهنک با امیر امیرقلى فعال سیاسى و زندانى سیاسى پیشین در مورد سرنوشت نا معلوم دستگیر شدگان مقابل زندان گوهر دشت

گفت و شنود رادیو فرهنک با امیر امیرقلى فعال سیاسى و زندانى سیاسى پیشین در مورد سرنوشت نا معلوم دستگیر شدگان مقابل زندان گوهر دشت
در این گفتگو آقاى امیر قلى شرح کاملى از آنچه صبح امروز(شنبه ۲۵ شهریور) براى دستگیر شدگان روز چهارشنبه در مقابل زندان گوهر دشت کرج اتفاق افتاده ارائه دادند و در مورد “واله زمانى” و”بهنام ابراهیم زاده “و “پیمان سالمى” که از پلیس امنیت به دادسرای انقلاب کرج منتقل شدندو حدود نیم ساعت بعد ماموران پلیس امنیت بدون زندانیان دادسرا را تر ک کردند .
با مراجعه همراهان به دادسرا مشخص شد که بازداشتیان در دادسرا نیستند و تا پایان وقت اداری دادسرا هم از دستگیر شدگان هیچ خبری نبود. از قرار معلوم دستگیر شدگان به مکان نامعلومی انتقال یافته اند . در ادامه این گفتگو آورده شد که همچنان چهار تن از زندانیان سیاسى رجایى شهر کرج در اعتصاب غذا میباشند ، رضا شهابى، سعید شیرزاد، محمد نظرى و سعید پور حیدر ، همچنین در زندان اوین سهیل عربى و آفرین چیت ساز در اعتصاب غذا بسر میبرند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × پنج =