گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با مهمانان برنامه درباره فمینیسم، زنان و پورنوگرافی

پورنوگرافی و فمینیسم دو موضوع متضاد هستند. زنان در این میان، گروهی در صنعت پورن و گروهی در مبارزه با آن در مکتب فمینیسم فعالیت دارند. آیا فمینیسم می تواند پورنوگرافی را انکار یا...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته بيست و دوم ارديبهشت ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته بيست و دوم ارديبهشت  ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٢٩٠ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر )و در پیوند با...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش شانزدهم داستان ” زنى آهسته گفت...

این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش شانزدهم اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/fv3clxuczutk

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با مهمانان برنامه پیرامون جنبش می تو و فمینیسم

مردان گاها معتقدند که ضایع شدن حقوق زنان، در بسیاری از موارد، از ناآگاهی و یا سوء رفتار خود زنان ناشی می شود. در این برنامه به این موضوع پرداخته ایم و همینطور کمپین...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش پانزدهم داستان ” زنى آهسته گفت...

 این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش پانزدهم اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/enuepkx1cfjh

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته سيزدهم ارديبهشت ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج ٢٨٩ کارى...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته سيزدهم ارديبهشت  ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٢٨٩ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ششم ارديبهشت ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج ٢٨٨ کارى...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ششم ارديبهشت  ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٢٨٨ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش چهاردم داستان ” زنى آهسته گفت عشق...

 این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش چهاردم اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/yawhebl618to

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته سي ام فروردين ١٤٠٢

  برنامه صفحه كلاج ٢٨٧ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث هفته گذشته را به شما دوستان گرامى شنونده پیشکش داریم : ويژه برنامه صفحه كلاج تقديم ب...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش سيزدهم داستان ” زنى آهسته گفت عشق “

این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش سيزدهم   اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/fq5xpbsjrxwa

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش دوازدهم داستان ” زنى آهسته گفت عشق “

این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش دوازدهم   اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/qwcc7rewbtmp

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته بيست و دوم فروردين ١٤٠٢ ، ويژه برنامه صفحه كلاج...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته بيست و دوم فروردين ١٤٠٢ ،  ويژه برنامه صفحه كلاج ٢٨٦ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در...

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با مهمانان برنامه درباره فمینیسم و برتری خواهی جنسیتی زنان

در این برنامه که در ادامه برنامه 8 مارس، روز جهانی زن، تهیه شده است، به یک سوال مهم پاسخ می دهیم : آیا فمینیسم به دنبال سلطه زنان بر مردان است؟  مهمانان برنامه:  هرمینه هورداد...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته شانزدهم فروردين ١٤٠٢ ، ويژه برنامه نوروزي صفحه كلاج ٢٨٥

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته شانزدهم فروردين ١٤٠٢ ،  ويژه برنامه نوروزي صفحه كلاج ٢٨٥ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش يازدهم داستان ” زنى آهسته گفت عشق “

این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش يازدهم  اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/cbainmbhrxnv

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با مهمانان برنامه پیرامون “تقابل اسلام، زنان و مدرنیته در دوران معاصر ایران، ترکیه و...

در این برنامه تاریخ صد ساله سه کشور ایران، ترکیه و افغانستان را بررسی می کنیم و به رویکرد سه حکومت ایران رضا شاه پهلوی ، ترکیه ی آتاتورک و افغانستان امان الله شاه...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش دهم داستان ” زنى آهسته گفت عشق “

 این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش دهم اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/q3kxwqmbbshl

پیام نرگس محمدی به نشست حقوق بشری در ژنو

نرگس محمدی در نشست جانبی شورای حقوق بشر در ژنو که سازمان مدافعان حقوق بشر آن را برگزار کرده بود. این جلسه با حضور برخی از کنشگران حقوق بشر از جمله جاوید رحمان گزارشگر...

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیوفرهنگ با مهمانان برنامه پیرامون نقش نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی در حقوق زنان

در این برنامه به سوالات مخاطبان درباره مشکلات فمینیسم با نظام سرمایه داری پاسخ داده و درباره این موضوع که آیا نظام های سوسیالیستی توانسته اند حقوق زنان را محقق کنند یا خیر نیز...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ششم فروردين ١٤٠٢ ، ويژه برنامه نوروزي صفحه كلاج ٢٨٤...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ششم فروردين ١٤٠٢ ،  ويژه برنامه نوروزي صفحه كلاج ٢٨٤ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند...