هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ببست و سوم شهريور ماه ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ببست و سوم شهريور ماه ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٣٠٦ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته شانزدهم شهريور ماه ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج ٣٠٥ كارى...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته شانزدهم شهريور ماه ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٣٠٥ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با...

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با مهمانان برنامه پیرامون توهین به مقدسات و فروپاشی حکومت مذهبی در ایران

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با مهمانان برنامه پیرامون توهین به مقدسات و فروپاشی حکومت مذهبی در ایران مهمانان برنامه :  حمید خوش سیر، فعال آتئیسم و زندانی عقیدتی-سیاسی سابق فرناز امامی، دانش...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش نخست منظومه « سام نامه ” سروده خواجوى کرمانى تهیه و اجرا سعید...

با درود و مهر بسیار : از امروز در ادامه سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، منظومه گرانسنگ و دلنشین سام نامه را که شاهکارى از خواجوى کرمانى میباشد براى دوستان بر خواهم...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” خنده پروانه ها ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته  داستان ” خنده پروانه ها ” را که به تازگى نوشته اند براى نخستین بار از رادیو فرهنگ گوتنبرگ براى شما دوستان گرامى شنونده به ارمغان...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته دهم شهريور ماه ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج ٣٠٤ كارى...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته دهم شهريور ماه ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٣٠٤ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” نيلوفر ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان “نيلوفر ” را که به تازگى نوشته اند براى نخستین بار از رادیو فرهنگ گوتنبرگ  پخش میشود و براى شما دوستان گرامى شنونده به ارمغان...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،بخش دهم و پايانى از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر...

با درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با دهمین بخش این منظومه که بخش پایانى داستان میباشد آشنا میشویم و سرانجام...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،بخش نهم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر تهیه و...

با درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با نهمین بخش این منظومه آشنا میشویم در جایى که لشکر بهمن از برزین...

اخبار زندانیان سیاسى و عقیدتى از رادیو فرهنگ گوتنبرگ شنبه ٤ شهريور ماه ١٤٠٢ تهيه و اجرا : محبوبه جاهدى فر

سیدرضا نبوی چاشمی، شهروند اهل سمنان، روز پنجشنبه دوم شهریورماه توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کامران ساختمانگر، فعال کارگری و از بازداشت...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” پير مرد ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان “پیر مرد ” را که به تازگى نوشته اند براى نخستین بار از رادیو فرهنگ گوتنبرگ  پخش میشود و براى شما دوستان گرامى شنونده به...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش هشتم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر تهیه...

با درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با هشتمین بخش این منظومه آشنا میشویم در جایى که لشکر بهمن از برزین...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته سوم شهريور ماه ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج ٣٠٣ كارى...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته سوم شهريور ماه ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٣٠٣ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش ششم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر تهیه...

 با درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با هفتمین بخش این منظومه آشنا میشویم در جایى در یک رخداد شگفت انگیز...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش ششم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر تهیه...

درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با ششمين بخش این منظومه آشنا میشویم به تاریخچه اى از چگونکى به پادشاهى رسیدن...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش پنجم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى...

درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با پنجمین بخش این منظومه آشنا میشویم به تاریخچه اى از چگونکى به پادشاهى رسیدن...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش چهارم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر...

با درودهاى سرودگونه به یاران گرامى و مهربان : سلسله  گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز ٣٠  امرداد ١٤٠٢ با چهارمين  بخش این منظومه آشنا میشویم به تاریخچه...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ، این هفته داستان ” دريا ” نوشته و اجرا میترا درویشیان

میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر این هفته داستان ” دریا ” از مجموعه داستان “شهر رام “را براى شما دوستان گرامى شنونده به ارمغان آورده اند، توجه دوستان را به شنیدن این...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش سوم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر...

با درودهاى سرودگونه به یاران گرامى و مهربان : سلسله  گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز بيست و نهم امرداد ١٤٠٢ با سومين  بخش این منظومه آشنا...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش دوم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى...

با درودهاى سرودگونه به یاران گرامى و مهربان : سلسله  گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز بيست و هشتم امرداد ١٤٠٢ با دومین بخش این منظومه آشنا...