گفت و شنود رادیو فرهنگ با “مهدى گنجه اى فر” هنرمند و دوبلر سینما و تلویزیون در مورد آزار، اذیت و تهدید هنرمندان .

” خداى من هنر من است” امروز با برنامه ساز، گوینده ، دوبلور و بازیگر در زمینه هاى اجتماعى آقاى”مهدى گنجه اى فر” در گفتگو بودیم و پیرامون فعالیتهاى هنرى و بویژه اذیت و آزار و تهدید بخش بزرگى از هنرمندان توسط نیروهاى امنیتى سخن بمیان آورده شد، در ادامه این گفتگو به دستگیرى در سالهاى ٩١،٩٣،٩۴ به جهت فقط دوبله و کار هنرى و اجراى تئاتر توسط نیروهاى وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اشاره شد و بازداشت در مکانهاى نا معلوم به اسم خانه هاى امن . در پایان علت خروج از ایران و سپس همکارى با شبکه هاى ماهواره اى و تهدید هاى مداوم از سوى افراد و ماموران رژیم جمهورى اسلامى ایران پرداخته شد ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × سه =