گفت و شنود رادیو فرهنگ با”خاطره معینى” فعال سیاسى و حقوق بشرى در مورد نشست چهارمین برنامه عدالت ٨٨ که در شهر تورونتو کانادا برگزار شد

گفت و شنود رادیو فرهنگ با”خاطره معینى” فعال سیاسى و حقوق بشرى در مورد نشست چهارمین برنامه عدالت ٨٨ که در شهر تورونتو کانادا برگزار شد ، خانم معینى یکى از سخنرانان این کنفرانس بودند و با تاکید بر اینکه ”
جنبش دادخواهی باید به کارزاری بین المللی و تاثیر گذار تبدیل شود” به سخنرانى پرداختند ، در گفتگوى امروز نخست یاد جانباختگان راه آزادى و بویژه قربانیان کشتار تابستان ۶٧ گرامى داشته شد و از زنده یاد هیبت الله معینى برادر خانم خاطره معینى که در میان اعدام شدگان سال ۶٧ بودند یاد شد و سپس از آنچه که در خاوران اتفاق افتاد نام برده شد ، در ادامه گفتگو به دستاوردهاى کنفرانس برنامه عدالت و مضمون سخنرانى خاطره معینى پرداخته شد و از حضور میهمانان و مسئولین خارجى در این نشست که در محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران دست به سخنرانى زدند نام برده شد که از جمله حضور نمایندگان پارلمان کانادا در این جلسه بوده است ، از موارد مشترک در این نشست و با توجه به طیف گسترده نظرات تاکید بر لغو حکم اعدام بود .
توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 3 =