برنامه گذار به دمکراسى از رادیو فرهنک ، میهمان این هفته ” عباس مظاهرى”فعال سیاسى و زندانى سیاسى پیشین

سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با عنوان” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى” که هر هفته همراه با رضا بدیعى کنشگرسیاسى و فعال حقوق بشرى هستیم و میهمان این هفته”عباس مظاهرى” از فعالین سیاسى و زندانیان سیاسى پیش از انفلاب میباشد ، در این گفتگو نخست آشنا میشویم با سابقه مبارزانى آقاى مظاهرى در را دادخواهى و دمکراسى و سپس ادامه گفتگو حول موانع جدى که هم اکنون با حاکمیت اسلامى با آن مراجه هستیم و راه برون رفت از آن از دیدگاه ایشان مورد اشاره قرار گرفته شده است ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نه − 1 =