نامه هم بندی های”محمد نظری” زندانى سیاسى در اعتصاب غذا به گزارشگر ویژه حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل جهت حفظ جان و آزادى وى

جناب آقاى آنتونیو گوترز ، دبیر کل سازمان ملل
سرکار خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه
بیش از ۶٠ روز از اعتصاب غذاى هم بندیمان محمد نظرى که بیش از ٢۴ سال است به اتهام ارتباط با احزاب کرد بدون حتى یک روز مرخصى در زندان است، می‌گذرد، اعتصاب غذایى که تنها دلیلش درخواست اعمال ماده ١٠ آیین دادرسى مى باشد که برابر آن، نامبرده باید آزاد گردد و با توجه به حذف ماده١٨۶ قانون مجازات قدیم که وى با استناد به آن به اتهام محاربه به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم گشته است، و طبق مواد ١٠، ٩٩،١٢٠ و ٧٢٨ ازقانون مجازات جدید مصوب ٩٢ که تمام احکام صادره که در قانون جدید حذف یا اصلاح شده اند نسخ و منتفى گردیده اند، باید آزاد گردد، موادقانونى که تمام محکومین با ماده ١٨۶ قدیم، باید آزاد گردند ولى به دلیل کارشکنى هاى دادستان و مقامات قضایى – امنیتى که از اعمال این مواد قانونى جلوگیرى مى کنند، نامبرده (محمد نظرى) از تاریخ ٨ مرداد ٩۶ دست به اعتصاب غذا زده و هم اکنون حتى قدرت تکلم خود را هم از دست داده و در آستانه مرگ است

عالیجنابان محترم، ما هم بندیان آقای محمد نظرى که در این ۶٠ روز شاهد گرسنگى ایشان و لحظه لحظه آب شدن ایشان بوده ایم و در روزهاى اخیر وضعیت جسمى ایشان رو به وخامت نهاده است به گونه اى که حتى در پى خوردن آب و قند آن را پس مى زند و توان راه رفتن و حتى حرف زدن را هم از دست داده و با وجودى که در روزهاى اخیر به بیمارستان اعزام گردید، مقامات بیمارستان صراحتاً به وى اعلام کردند که از درمان اعتصابیون معذور و ممنوع شده اند لذا با توجه به این شرایط فاجعه انسانى دیگر، دور از ذهن نیست. از همین روى نسبت به وضعیت وخیم ایشان هشدار و از شما و تمامى وجدانهاى بیدار و همچنین وکلاى مستقل مى خواهیم جهت حفظ جان آقاى محمد نظرى و آزادى وى که خواسته اى کاملا قانونى مى باشد، کوشش و تلاش به عمل آورید درنهایت باز هم از تلاشهاى شما متشکریم.
رونوشت: عفو بین الملل/ دیده بان حقوق بشر
امضا:
ابراهیم فیروزى
سعید شیرزاد
سعید ماسورى
جعفر اقدامى
٣ مهر ٩۶
٢۵ سپتامبر ٢٠١٧

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

14 − 10 =