حضور “محسن عمرانى” معلم زندانى که در مرخصى بسر میبرد در تجمع معلمان بوشهر

امروز ١٣مهر بزرگداشت روزجهانی معلم در بوشهر بحضور آموزگار زندانی “محسن عمرانی” که در مرخصی بسر میبرد برگزار شد.
وى در این تجمع با استقبال پرشور همکاران روبرو شد
لازم به ذکر است “محسن عمرانی ” روز شنبه مجددا با پایان یافتن مرخصى به زندان برمیگردد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

8 − 6 =