نامه “سهیل عربى” زندانى عقیدتى بمناسبت روزجهانى معلم از درون بند هفت زندان اوین

رادیو فرهنگ : سهیل عربی زندانی سیاسی زندان اوین که در اعتصاب تر بسر میبرد در نامه ای بمناسبت روز جهانی معلم اعلام کرده که مجددا آب نوشیده و پی تشنج دیشب و انتقال به بهداری سرم به وی تزریق شده است.

بخاطر نگرانی های مادرم و به مناسبت روز جهانی آموزگار آب نوشیدم پس از تشنج دیشب و دیدار امروز با نماینده سپاه یک هفته به آن ها فرصت دادم تا به خواسته هایم رسیدگی کنند اگر به قولشان عمل نکنند مجددا اعتصاب غذایم تر و خشک خواهد شد و این بار سرم هم نخواهم زد امروز زندانیان سیاسی بند ۷ اوین مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز معلم تدارک دیده بودند من هم افتخار داشتم در کنار استادم محمود بهشتی لنگرودی باشم به خاطر نگرانی مادر و نیز به این دلیل که با خود عهد کرده بودم در این مراسم سرود بخوانم آب نوشیدم و چنان مرغ سحری خواندم که خواب از سر زندان بان ها پرید به عشق دو معلم زندانی اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی و به یاد فرزاد کمانگر بزرگ و به امید آزادی تمام زندانیان سیاسی

سهیل عربی بند ۷ زندان اوین

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده − سیزده =