یادها و ماندگارها برنامه اى از رادیو فرهنگ همراه با “ناصرزراعتى” نویسنده و مستند ساز

در بخش یادها و ماندگارهای این هفته از رادیو فرهنگ همراه شدیم با ” ناصر زراعتى” نویسنده و مستند ساز و یاد سه نویسنده و شاعر را گرامى داشتیم ( ١۵مهر زادروز”سهراب سپهرى” شاعر، نویسنده و نقاش ایرانى بود ،١٢ مهر سالروز درگذشت “احمد اعطا “با نام ادبی “احمد محمود” نویسندهٔ معاصر ایرانی میباشد ، او را پیرو مکتب رئالیسم اجتماعی می‌دانند. معروف‌ترین رمان او همسایه‌ها در زمرهٔ آثار برجستهٔ ادبیات معاصر ایران شمرده می‌شود و سرانجام یازده مهر سالروز درگذشت”عمران صلاحى” شاعر، نویسنده، مترجم و طنزپرداز ایرانی بود ، آقاى زراعتى در مورد هرکدام از این بزرگان ضمن بر شمردن چکیده اى از زندگى آنها به معرفى آثارشان پرداختند و به ذکر خاطراتى که از دوران نویسندگى خود با عمران صلاحى و چاپ کتاب ایشان در سوئد داشتند پرداختند ، توجه دوستان گرامى را به شنیدن این برنامه جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نه − یک =