سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با نام ” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى” میهمان این هفته “دکتر رضا قریشى “ بخش دوم

سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با عنوان” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى” که هر هفته همراه با رضا بدیعى کنشگرسیاسى و فعال حقوق بشرى هستیم و میهمان این هفته” دکتر رضا قریشی” فعال سیاسی و استاد اقتصاد سیاسی کالج استاکتون نیوجرسی آمریکا ، در این گفتگو نخست آشنا میشویم با سابقه مبارزانى آقاى قریشی در راه دادخواهى و دمکراسى و سپس ادامه گفتگو حول موانع جدى که هم اکنون با حاکمیت اسلامى با آن مواجه هستیم و راه برون رفت از آن از دیدگاه ایشان مورد اشاره قرار گرفته شده است ، این گفتگو در دو بخش انجام گرفته که اکنون بخش دوم را به آگاهى دوستان میرسانیم و توجه شما را به شنیدن آن جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سیزده − نه =